12 vragen en antwoorden voor arboprofessionals - 4e kennisnieuwsbrief

29 mei 2020

Het coronavirus (SARS-CoV-2, beter bekend onder de ziektebenaming COVID-19) roept veel vragen op. Bij werkgevers en werknemers, maar ook bij de arboprofessionals die hen met raad en daad terzijde staan. Deze kennisnieuwsbrief geeft antwoord op de meestgestelde vragen. Hiermee dragen de samenwerkende deskundigen en beroeps- en brancheverenigingen voor bedrijfsgezondheidszorg bij aan optimale kennisdeling.

Twaalf vragen, twaalf antwoorden

In de kennisnieuwsbrief COVID-19 2020/4* vind je antwoord op deze vragen:

 1. Wat is er nodig voor een veilige terugkeer naar de reguliere werkplek?
 2. Hoe moeten we klimaatbeheer en luchtkwaliteit in gebouwen inrichten om de risico’s te beheersen?
 3. Vanaf juni 2020 kan iedereen met klachten zich laten testen. Hoe gaat dat in zijn werk?
 4. Hoe kunnen mensen in contactberoepen en in nu nog gesloten sectoren veilig weer aan de slag?
 5. Hoe moeten we de komende tijd omgaan met kwetsbare werknemers?
 6. Hoe moeten we omgaan met werknemers met een kwetsbare naaste?
 7. Hoe moeten we omgaan met zorgen over de veiligheid in het woon-werkverkeer?
 8. Hoe voorkomen we handeczeem door het toenemend gebruik van handschoenen?
 9. Zijn er nog nieuwe inzichten en informatie over privacy bij temperaturen?
 10. Wat is het effect van de coronacrisis op bestaande gezondheidsverschillen en welke conclusies moeten we hieraan verbinden?
 11. Zijn er nog nieuwe inzichten over stress door thuiswerken?
 12. Zijn er relevante richtlijnen voor (voormalig) COVID-19 patiënten met vermoeidheidsklachten?

Download de kennisnieuwsbrief

Heb je vragen die niet in deze lijst staan? Of ken je juist een waardevolle bron van kennis of informatie?

Stuur dan een mail of kijk op kiza.beroepsziekten.nl.


Lees meer:

* De Kennisnieuwsbrieven zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld op basis van multidisciplinaire afstemming en inzichten. Desondanks kunnen noch de opstellers, noch de NVAB enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele inhoudelijke misvattingen. Ook is de inhoud niet noodzakelijkerwijs representatief voor de standpunten de NVAB. Kennisnieuwbrieven worden niet geactualiseerd.