CoronIT: automatisering COVID-19 testketen

30 april 2020

Testen en traceren zal de komende maanden een belangrijk onderdeel zijn van het landelijke COVID-19 preventiebeleid. Bedrijfsartsen hebben een belangrijke rol in dit testbeleid. Als triagist, testaanvrager en als vertaler van de uitslag in een advies aan werkgever en werknemer. Nu zijn het nog vooral bedrijfsartsen die met zorginstellingen te maken hebben. Maar ook buiten het ziekenhuis krijgen bedrijfsartsen hier steeds meer mee te maken. De lijst met sectoren die onder het testbeleid vallen wordt regelmatig uitgebreid. Begin mei komt er met het gefaseerd openen van de scholen in het primair onderwijs en de kinderopvang een grote sector bij. We houden er serieus rekening mee dat het aantal sectoren waarop het testbeleid van toepassing is nog verder zal uitbreiden. 

Automatisering testketen

Op dit moment wordt in opdracht van het Ministerie van VWS een automatiseringssysteem ontwikkeld: CoronIT. Met dit systeem worden triage, aanvraag, testafname en uitslag ondersteund en geautomatiseerd. Zie ook de brief van Minister Hugo de Jonge. Hij roept op tot goede samenwerking en het wegnemen van barrières voor het testen van zorgmedewerkers. Ook wordt de rol van de bedrijfsarts daarin nog eens expliciet beschreven.

De samenwerkende partijen worden met hun contactgegevens in het systeem opgenomen. Bedrijfsartsen, GGD-en en laboratoria kunnen zo veilig en efficiënt samenwerken, waarbij de privacy van de geteste medewerker gewaarborgd is. Naar verwachting zullen over twee weken alle GGD-en aangesloten zijn op CoronIT. Verdere documentatie en instructie volgen. 

Lees ook