12 vragen en antwoorden voor arboprofessionals - 3e kennisnieuwsbrief

08 mei 2020

Het coronavirus (SARS-CoV-2, beter bekend onder de ziektebenaming COVID-19) roept veel vragen op. Bij werkgevers en werknemers, maar ook bij de arboprofessionals die hen met raad en daad terzijde staan. Deze kennisnieuwsbrief geeft antwoord op de meestgestelde vragen. Hiermee dragen de samenwerkende deskundigen en beroeps- en brancheverenigingen voor bedrijfsgezondheidszorg bij aan optimale kennisdeling.

Twaalf vragen, twaalf antwoorden

In de kennisnieuwsbrief COVID-19 2020/3* vind je antwoord op deze vragen:

 1. Vanaf 11 mei gaan de basisscholen, het speciaal onderwijs en de kinderopvang weer open. Waar vind ik informatie over de regels en voorwaarden?
 2. Wat is er bekend over de besmettelijkheid van kinderen?
 3. Zijn er nog nieuwe inzichten op het gebied van kwetsbare personen?
 4. Waar vind ik betrouwbare informatie over persoonlijke beschermingsmiddelen?
 5. Hoe wordt er omgegaan met beroepsgerichte keuringen?
 6. Wat is de procedure voor melding van een beroepsziekte in verband met COVID-19?
 7. Is er onderzoek naar stressrisico’s als gevolg van de COVID-19 maatregelen?
 8. Wat kan ik verwachten bij herstel en re-integratie van werknemers na verblijf op de intensive care?
 9. Is er nog nieuwe informatie over de regels rond temperatuur opnemen?
 10. Zijn er al testen die duidelijk maken of iemand immuniteit heeft verworven?
 11. Bedrijfsartsen en arbodiensten zijn betrokken bij het uitvoeren van COVID-19 tests. Waar vind ik informatie?
 12. Mag de bedrijfsarts een niet-COVID-19 verklaring geven, bijvoorbeeld aan een werknemer die gaat werken in het buitenland waar zo’n verklaring vereist is?

Download de kennisnieuwsbrief

Heb je vragen die niet in deze lijst staan? Of ken je juist een waardevolle bron van kennis of informatie?

Stuur dan een mail of kijk op kiza.beroepsziekten.nl.


Lees meer:

* De Kennisnieuwsbrieven zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld op basis van multidisciplinaire afstemming en inzichten. Desondanks kunnen noch de opstellers, noch de NVAB enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele inhoudelijke misvattingen. Ook is de inhoud niet noodzakelijkerwijs representatief voor de standpunten de NVAB. Kennisnieuwbrieven worden niet geactualiseerd.