Verspreiding coronavirus tegengaan op het werk

17 juni 2020

Het ziet ernaar uit dat we nog een hele tijd met Covid-19 moeten leven. De verspreiding en opleving van het coronavirus zoveel mogelijk voorkomen blijft daarbij belangrijk. Daarvoor zijn langdurig maatregelen nodig. Werkgevers, werknemers, sociale partners, arbodiensten en -deskundigen en andere factoren hebben hierbij een belangrijke rol.

Voor werkgevers en werknemers is belangrijk dat duidelijk is welke beschermende maatregelen mogelijk zijn om het besmettingsrisico op het werk zo laag mogelijk te houden, zodat werkenden zo veilig kunnen terugkeren naar de werkplek. Het gaat dan in eerste instantie om bescherming tijdens het werk. Maar ook tijdens het vervoer van en naar de werkplek, bijvoorbeeld bij gebruik van openbaar vervoer, of tijdens andere werkgerelateerde activiteiten, zoals gebruik van kantines, kleedkamers en andere gemeenschappelijke voorzieningen, contacten met klanten, leveranciers en onderaannemers, enz..

De Sociaal Economische Raad (SER) ontwikkelde hiervoor een algemene handreiking in het Nederlands en Engels. Voor verschillende branches vind je onderaan dit bericht meer Engelstalige praktijkvoorbeelden.

Download Algemene handreiking COVID-19 NL (SER)

Download Algemene handreiking COVID-19 ENG (SER)

RI&E

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om binnen hun bedrijf een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) op te stellen, waarin zij alle gezondheids- en veiligheidsrisico’s van het werk inventariseren, evalueren en aangeven hoe ze die risico’s aanpakken. Hier hoort ook het risico op besmetting met het coronavirus bij en de manier waarop de werkgever dit risico aanpakt. Daarom raadt de NVAB bedrijven aan om juist dit moment te gebruiken om een volledige RI&E op te stellen.

Lees meer over RI&E

Voorbeelden per branche ‘Working safely during COVID-19 in …’: