Mentale gezondheid en corona - themapagina

20 mei 2020

Mentale gezondheid en coronaVoor veel werknemers is de crisis rond COVID-19 een stressvolle periode. Werkgevers blijven verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkplek, werkindeling en werktijden, ook als een werknemer thuiswerkt. Daarom is er nu een themapagina 'Mentale gezondheid en corona'. Hier vind je veel informatie over hoe alle betrokkenen hier zo goed mogelijk mee om kunnen gaan. Denk aan informatie over thuiswerken, onderzoek naar stressrisico's en psychische klachten door COVID-19.

Naar de themapagina