Testbeleid vanaf juni: iedereen kan zich laten testen

27 mei 2020
Vanaf juni kan iedereen met corona-gerelateerde klachten (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) zich laten testen. Tussenkomst en triagering door een (bedrijfs)arts is dan niet meer nodig, mensen kunnen dan rechtstreeks terecht bij de GGD. De GGD bereidt zich hier nu op voor. Voor iedereen geldt dat zij klachten moeten hebben die passen bij het coronavirus. Zij kunnen via een landelijk afsprakennummer terecht voor het maken van een afspraak voor de afname van een test bij de GGD in hun regio. Het telefoonnummer wordt op 1 juni bekend gemaakt.
 
Dit geldt vanaf juni ook voor de mensen die nu al getest kunnen worden, zoals zorgpersoneel, docenten, contactberoepen en mantelzorgers. Wanneer je een account hebt in CoronIT, blijft dat gewoon actief, zodat je wanneer je dat wil of nodig vindt, wel nog zelf aanvragen kunt doen via dit systeem. 
 
Met dit overheidsbesluit komt voorlopig op dit onderwerp een einde aan de intensieve samenwerking tussen NVAB en GGD GHOR. Alle actuele informatie over CoronIT vind je op de website van GGD GHOR  op de themapagina voor artsen. Daar vind je ook contactgegevens wanneer je specifieke (technische) vragen hebt. Wanneer er nieuws is dat specifiek voor bedrijfsartsen relevant is, delen we dat natuurlijk via onze eigen themapagina www.nvab-online.nl/corona

Meer informatie