NVAB en OVAL: betrek bedrijfsarts bij bestrijding corona

27 mei 2020

Bedrijfsartsen moeten een rol blijven spelen in het advies aan werknemers na een positieve uitslag op corona, vinden de NVAB en branchevereniging voor arbodiensten OVAL. Vanaf juni kan iedereen die vanwege klachten corona vermoedt (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) zich laten testen en daarvoor rechtstreeks bij de GGD een afspraak maken. Dit besluit past bij het landelijke preventiebeleid met testen en traceren als pijlers. Het is begrijpelijk dat de stap van triage door artsen niet meer nodig is.

Dat bedrijfsartsen daardoor ook niet meer betrokken zijn bij de uitslag is echter niet verstandig. Zij zijn immers gespecialiseerd in het vertalen van deze uitslag naar werk en werksituatie. Zo kunnen zij helpen nieuwe infecties te voorkomen en de werknemer goed begeleiden tijdens en na ziekte. Nu die preventieve functie per 1 juni wegvalt, zoals de minister heeft besloten, bestaat het risico dat werkplekken nieuwe brandhaarden worden.

Gertjan Beens, voorzitter NVAB: “Werk wordt nu niet meer betrokken. Er zijn echter 7,5 miljoen werknemers in Nederland waarbij een positief testresultaat grote gevolgen heeft voor hun inzetbaarheid, voor hun werkomgeving en collega's, en voor de terugkeer na ziekte. De bedrijfsarts is juist daarin gespecialiseerd en zou daarom actief op de hoogte moeten worden gebracht van positieve testresultaten. Bovendien kan de bedrijfsarts mogelijke gezondheidsrisico’s signaleren en daarover adviseren, ook om eventuele verspreiding binnen een organisatie te beperken. We pleiten voor behoud van de opgebouwde samenwerking met de GGD, actieve verwijzing door de GGD naar de bedrijfsarts bij een positieve uitslag, en het toevoegen van tekstpassages in de standaard-informatiebrieven."

Download de brief

Toevoeging 6 juni 2020: De minister van VWS, Hugo de Jonge, onderstreept het belang van de factor werk en een goede samenwerking tussen publieke en bedrijfsgezondheidszorg. Lees het antwoord van de minister (pdf)

Zie ook: