Nieuws

29 januari

Het kabinet komt in haar reactie op het SER advies met een aantal positieve maatregelen voor de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg. De NVAB vindt dat er een ambitieuzere aanpak mogelijk is om de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van werknemers te verbeteren in het belang van de Nederlandse economie.

26 januari

Zijn we met zijn allen bezig systeemslaven te worden? De bedrijfsarts wordt verleid om defensieve geneeskunde te bedrijven om de werkgever te behoeden voor sancties. Daar is niks op tegen als het niet ten koste gaat van optimale zorg!

18 december

Vaccinatie van werknemers kan helpen om hen te beschermen wanneer ze op hun werk worden blootgesteld aan virussen en bacteriën. Soms loopt de werknemer zelf niet zoveel risico, maar kan hij wel derden besmetten, bijvoorbeeld kwetsbare patiënten of jonge kinderen. Ook dan kan vaccinatie uitkomst bieden.

1 december

EenVandaag sprak met NVAB-voorzitter Jurriaan Penders over werknemers met psychische klachten. Aanleiding is de  publicatie van het rapport 'Mental Health and Work Netherlands' van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling).

11 november

Arbeidsgerelateerde zorg moet gericht zijn op het behoeden voor gezondheidsschade door werk en op het behouden van participatie en duurzame inzetbaarheid van werkenden. Een goed georganiseerde, preventief ingestelde inzet van bedrijfsartsen is daarin onmisbaar.

6 november

Betrouwbare meetinstrumenten om een hoge tot zeer hoge werkdruk vast te stellen bij werknemers.

4 november

Bedrijfsarts Eric Hoeben kwam zelf twee keer met een burnout thuis te zitten. "Ik legde mijn hart en ziel in mijn werk. Dat was fout."

3 november

Visitatie doe je het liefst met vertrouwde collega’s! NVAB voorzitter Jurriaan Penders doet verslag van zijn visitatietraject.

30 oktober

De Reinier Zielhuispenning 2014 is gewonnen door bedrijfsarts Peter de Bruin. Hij ontving de penning voor zijn afstudeerscriptie 'De waarde van het gebruik van de door CSR Centrum geprotocolleerde biofeedback-meting voor de diagnostiek  en behandeling van stress-gerelateerde klachten'. De Bruin deed zijn opleiding tot medische specialist 'Arbeid en Gezondheid - bedrijfsarts' bij de NSPOH in Utrecht.

27 oktober

De richtlijn Arbeid en Lymeziekte gaat in op de gewenste aanpak in het kader van de preventie, de verzuimbegeleiding en de re-integratie van lymeziekte bij werkenden. De richtlijn heeft als doel:

  • het arbeids- en verzekeringsgeneeskundig handelen te uniformeren
  • interdisciplinaire samenwerking tussen alle ‘arbostakeholders’ te optimaliseren.

Pagina's

Abonneren op Nieuws