NVAB herhaalt: de bedrijfsarts werkt onafhankelijk

11 maart 2015

De Volkskrant publiceerde vandaag over de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts naar aanleiding van de uitslag van een geschil tussen een werknemer en zijn bedrijfsarts. Daaruit worden algemene conclusies getrokken die geen goed beeld van de werkelijkheid geven.

De NVAB berichtte in september vorig jaar al dat ze genoeg heeft van de voortdurende suggesties dat bedrijfsartsen niet professioneel en onafhankelijk zijn. Deze beeldvorming beschadigt het vertrouwen in de beroepsgroep en daarmee de kwaliteit van de bedrijfsgeneeskundige zorg. De NVAB neemt er nadrukkelijk afstand van. Uit onderzoeken blijkt dat medewerkers tevreden zijn over de bedrijfsarts: het gemiddeld rapportcijfer ligt tussen 7,2 en 8,5 (Astri 2011, OVAL 2013 en Immediator 2014). Dat er ook wel eens meningsverschillen voorkomen, spreekt voor zich.

Een bedrijfsarts is medisch specialist in arbeid en gezondheid, met na het artsexamen een 4-jarige opleiding op het gebied van o.a. de relatie tussen gezondheid en arbeidsomstandigheden. Zorgvuldig omgaan met privacygevoelige medische informatie van (zieke) werknemers staat daarbij voorop. De bedrijfsarts moet kwaliteit bieden en transparant en toetsbaar handelen volgens richtlijnen en ethische codes.

Minister Asscher heeft in zijn reactie op het SER-advies over arbeidsgerelateerde zorg aangegeven dat er meer en betere mogelijkheden voor een second opinion moeten komen. De NVAB is het daar mee eens. Bij  belangrijke bezwaren en/of knelpunten in de begeleiding draagt een second opinion bij aan de kwaliteit van handelen. De NVAB stelt voor om hierbij de werkwijze van de curatieve zorg te volgen.

Bedrijfsgeneeskunde is niet alleen een interessant vak, maar ook maatschappelijk relevant. Een vergrijzende beroepsbevolking, een verhoogde pensioenleeftijd en een toename van het aantal chronisch zieken onder de beroepsbevolking vraagt om goede bedrijfsgeneeskundige zorg. Het kabinet zal in ieder geval de vrije toegang van werknemers tot de bedrijfsarts wettelijk vast gaan leggen en heeft ook andere voorstellen van de NVAB ter verbetering van de zorg overgenomen. Laten vakbonden en werkgevers zich achter de verbetering van de arbeidsgerelateerde zorg stellen, dat draagt bij aan duurzame inzetbaarheid van werkenden in Nederland.

Lees ook