Reactie NVAB op wijzigingsvoorstel Arbowet

26 mei 2015

De NVAB is positief over het voornemen van de overheid om de positie van de bedrijfsarts te versterken, zo lieten wij minister Asscher weten in onze reactie op het voorstel tot aanpassing van de Arbeidsomstandighedenwet. Toch heeft de NVAB ook een aantal kritische vragen en opmerkingen met als doel dat de voorgestelde wetswijziging ook daadwerkelijk gaat bijdragen aan verbetering van de gezondheid en inzetbaarheid van werkenden in de toekomst.

Op de volgende zeven punten constateren wij onduidelijkheden en zien die graag verhelderd:

 1. de term ‘Adviseren'
 2. het melden van beroepsziekte
 3. toegang tot de bedrijfsarts
 4. preventie
 5. dossiervorming
 6. second opinion
 7. toezicht en controle.

Daarnaast mist de NVAB een aantal essentiële randvoorwaarden zonder welke de wetswijziging in de praktijk niet tot verbeteringen zal leiden:

 • faciliteren van de opleiding van voldoende bedrijfsartsen in de nabije toekomst tegen het licht van de vergrijzing van de beroepsgroep en het achterblijven van nieuwe aanwas.
 • financiering van de voorzieningen zoals in de wet geformuleerd (met name preventie en toegankelijkheid).
 • investeren in academisering van bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde als medische disciplines en in de kennis-infrastructuur op het gebied van arbeid en gezondheid.
 • structurele voorziening voor de ontwikkeling, herziening en implementatie van evidence-based richtlijnen voor het handelen van bedrijfsarts en verzekeringsarts.

Lees verder