De Persoonlijke Gezondheidscheck

17 februari 2015

De Persoonlijke Gezondheidscheck vervangt het PreventieConsult CardioMetabool Risico. De check integreert het PreventieConsult Cardio Metabool Risico, de COPD-risicotest en het PreventieKompas en brengt niet alleen het persoonlijke risicoprofiel in kaart, maar biedt ook praktische adviezen zoals verwijzingen voor vervolgonderzoek of interventies. Het risicoprofiel, de adviezen en verwijzingen zijn wetenschappelijk onderbouwd.

De Persoonlijke Gezondheidscheck bestaat uit:

  • Een website waarop je gratis een persoonlijke online account kan aanmaken, met risicovragenlijsten en een gezondheidsrapport met persoonlijk advies over cardiometabool risico, COPD en leefstijl (waaronder bewegen, roken, alcoholgebruik, voeding en ontspanning/stress).
  • Een verfijning van het risicoprofiel door aanvullend laboratoriumonderzoek, biometrie en risicovragenlijsten over psychische en werk gerelateerde aandoeningen (niet-gratis).

Prikposten

De Persoonlijke Gezondheidscheck is aangesloten bij het landelijke prikpostennetwerk van 21 huisartsenlaboratoria. Ook zijn er mogelijkheden voor het organiseren van prikposten bij werkgevers op locatie. Op termijn zal het instrument worden uitgebreid met geïntegreerde modules voor onder andere psychische, specifiek werkgerelateerde aandoeningen en kanker.

De ‘Gezondbon’

Voor het laboratoriumonderzoek en de biometrie die nodig zijn om het cardiovasculair risico te bepalen zullen deelnemers zelf moeten betalen. Maar dit kan ook via een ‘Gezondbon’ aangeboden door werkgever, zorgverzekeraar (onder de aanvullende verzekering) of de gemeente. Als er na deelname sprake is van een verhoogd risico volgens de geldende richtlijnen (CVRM, COPD et cetera), wordt de deelnemer verwezen naar de huis- of bedrijfsarts en vanaf dat moment valt de zorg onder de basiszorgverzekering.

Bedrijfsartsen en de Persoonlijke Gezondheidscheck

De NVAB is één van de beroepsorganisaties die het PreventieConsult Cardio Metabool Risico  (PC-CMR) ontwikkelde en is ook betrokken bij de Persoonlijke Gezondheidscheck. Om de implementatie van het PreventieConsult te ondersteunen, publiceerde de NVAB in 2011 de Praktijkwijzer PC-CMR voor bedrijfsartsen en voerde een pilot uit. Hieruit blijkt dat een Persoonlijke Gezondheidscheck niet als losstaande module maar het beste ingezet kan worden als onderdeel van een breder Preventief Medisch Onderzoek (PMO), tegelijkertijd met bedrijfsspecifieke modules. Bedrijfsspecifieke modules kunnen betrekking hebben op een bepaald type arbeids- of gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld werkstress of klachten van het bewegingsapparaat) of op bepaalde bedrijfsonderdelen. Een (breder) PMO wordt opgesteld en gedragen door de bedrijfsarts, de arbodienst en de branche / sector van het bedrijf.

Account aanmaken

Wilt u kijken wat deelnemers kunnen verwachten van de Persoonlijke Gezondheidscheck, of wilt u zelf een risicoprofiel opstellen? Maak dan een account aan op http://www.persoonlijkegezondheidscheck.nl/. Mocht u meer informatie willen, dan kunt u de veelgestelde vragen raadplegen. Met vragen of suggesties kunt u ook terecht via info@niped.nl

De NVAB maakt deel uit van het samenwerkingsverband dat de Persoonlijke Gezondheidscheck ontwikkelde. Het samenwerkingsverband bestaat uit: de Nederlandse Hartstichting, Nierstichting, Diabetesfonds, Longfonds, de LHV, het NGH, NVAB, de GGD-GHOR en het NIPED.
Het instrument sluit aan bij de doelstellingen van de NVAB-leidraad Preventief Medisch Onderzoek van Werkenden. Met de Persoonlijke Gezondheidscheck hopen partijen te komen tot persoonlijke preventie die laagdrempelig toegankelijk, wetenschappelijk onderbouwd en goed uitvoerbaar is.

Lees verder