Bedrijfsartsen en de Persoonlijke Gezondheidscheck

25 februari 2015

De NVAB is één van de beroepsorganisaties die het PreventieConsult Cardio Metabool Risico  (PC-CMR) ontwikkelde en is ook betrokken bij de Persoonlijke Gezondheidscheck. Om de implementatie van het PreventieConsult te ondersteunen, publiceerde de NVAB in 2011 de Praktijkwijzer PC-CMR voor bedrijfsartsen en voerde een pilot uit. Hieruit blijkt dat een Persoonlijke Gezondheidscheck niet als losstaande module, maar beter als onderdeel van een breder Preventief Medisch Onderzoek (PMO) ingezet kan worden. Een (breder) PMO wordt opgesteld en gedragen door de bedrijfsarts, de arbodienst en de branche / sector van het bedrijf en bestaat uit gezondheids- en bedrijfsspecifieke modules die betrekking hebben op een bepaald type arbeids- of gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld werkstress of klachten van het bewegingsapparaat) of op bepaalde bedrijfsonderdelen.

De Persoonlijke Gezondheidscheck vervangt het PreventieConsult CardioMetabool Risico. De check integreert het PreventieConsult Cardio Metabool Risico, de COPD-risicotest en het PreventieKompas en brengt niet alleen het persoonlijke risicoprofiel in kaart, maar biedt ook praktische adviezen zoals verwijzingen voor vervolgonderzoek of interventies. Het risicoprofiel, de adviezen en verwijzingen zijn wetenschappelijk onderbouwd.

De NVAB maakt deel uit van het samenwerkingsverband dat de Persoonlijke Gezondheidscheck ontwikkelde. Het samenwerkingsverband bestaat uit: de Nederlandse Hartstichting, Nierstichting, Diabetesfonds, Longfonds, de LHV, het NGH, NVAB, de GGD-GHOR en het NIPED.
Het instrument sluit aan bij de doelstellingen van de NVAB-leidraad Preventief Medisch Onderzoek van Werkenden. Met de Persoonlijke Gezondheidscheck hopen partijen te komen tot persoonlijke preventie die laagdrempelig toegankelijk, wetenschappelijk onderbouwd en goed uitvoerbaar is.

Lees verder

In de media