Nieuws

22 april

De afgelopen tijd kreeg de NVAB meldingen van bedrijfsartsen over de werkwijze van het Arbeidsjuridisch Buro. Uit nader onderzoek door bedrijfsarts Frank van den Burg, de Volkskrant en de NVAB blijkt dat de jurist van het bureau niet bestaat.

30 maart

Op het moment dat ik mij weer eens erger omdat ik een huisarts telefonisch niet kan bereiken over een gezamenlijke patiënt, krijg ik een twitterbericht van Medisch Contact binnen: ‘Specialist noemt als belangrijkste verbeterpunt bereikbaarheid huisarts. Huisarts noemt bereikbaarheid specialist.’

11 maart

De Volkskrant publiceerde vandaag over de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts naar aanleiding van de uitslag van een geschil tussen een werknemer en zijn bedrijfsarts. Daaruit worden algemene conclusies getrokken die geen goed beeld van de werkelijkheid geven.

10 maart

De NVAB is van mening dat bedrijfsartsen niet gehouden zijn aan de STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten. De voornaamste reden is dat de werkwijzer weinig tot geen ruimte biedt voor gezondheidskundige evidence en overwegingen, maar de juridische aspecten voorop stelt.

3 maart

Wat is de invloed van de ziekte van Parkinson op dagelijkse werkzaamheden binnen een organisatie, maar ook als zelfstandige? Hoe gaat een patiënt om met de druk en stress die het werk met zich meebrengen? Bedrijfsarts - klinisch arbeidsgeneeskundige Jacqueline Janssen en neuroloog dr. Bas Bloem praten vrijdag 6 maart hierover op ParkinsonTV samen met een parkinsonpatiënte.

25 februari

De Persoonlijke Gezonheidscheck sluit aan bij de doelstellingen van de NVAB-leidraad Preventief Medisch Onderzoek van Werkenden. Met de Persoonlijke Gezondheidscheck hopen de ontwikkelaars te komen tot persoonlijke preventie die laagdrempelig toegankelijk, wetenschappelijk onderbouwd en goed uitvoerbaar is.

17 februari

De Persoonlijke Gezondheidscheck vervangt het PreventieConsult CardioMetabool Risico. De check integreert het PreventieConsult Cardio Metabool Risico, de COPD-risicotest en het PreventieKompas en brengt niet alleen het persoonlijke risicoprofiel in kaart, maar biedt ook praktische adviezen zoals verwijzingen voor vervolgonderzoek of interventies.

10 februari

Onderzoekers uit het Radboudumc in Nijmegen uiten hun bedenkingen over de gangbare opvatting dat CRPS-1 een op zich staand ziektebeeld (pijnsyndroom) is. Voor bedrijfsartsen zijn dat ook belangrijke  inzichten.

6 februari

De NVAB publiceert vandaag de richtlijn Lichaamstrillingen voor arboprofessionals. Eerder verschenen in deze reeks al de richtlijnen over Computerwerk, Werk-Privé Balans, Tillen, Werkdruk, Agressie & Geweld en Veilig Gedrag in Productieomgevingen.

4 februari

Voor de meeste mensen met kanker is de weg naar werkhervatting niet eenvoudig en duurt vaak langer dan verwacht. De NVAB heeft alle kennis en 'good practices' op dit gebied geïnventariseerd en zal de resultaten daarvan gebruiken bij de ontwikkeling van een richtlijn over kanker en werk.

Pagina's

Abonneren op Nieuws