Nieuws

25 februari

De Persoonlijke Gezonheidscheck sluit aan bij de doelstellingen van de NVAB-leidraad Preventief Medisch Onderzoek van Werkenden. Met de Persoonlijke Gezondheidscheck hopen de ontwikkelaars te komen tot persoonlijke preventie die laagdrempelig toegankelijk, wetenschappelijk onderbouwd en goed uitvoerbaar is.

17 februari

De Persoonlijke Gezondheidscheck vervangt het PreventieConsult CardioMetabool Risico. De check integreert het PreventieConsult Cardio Metabool Risico, de COPD-risicotest en het PreventieKompas en brengt niet alleen het persoonlijke risicoprofiel in kaart, maar biedt ook praktische adviezen zoals verwijzingen voor vervolgonderzoek of interventies.

10 februari

Onderzoekers uit het Radboudumc in Nijmegen uiten hun bedenkingen over de gangbare opvatting dat CRPS-1 een op zich staand ziektebeeld (pijnsyndroom) is. Voor bedrijfsartsen zijn dat ook belangrijke  inzichten.

6 februari

De NVAB publiceert vandaag de richtlijn Lichaamstrillingen voor arboprofessionals. Eerder verschenen in deze reeks al de richtlijnen over Computerwerk, Werk-Privé Balans, Tillen, Werkdruk, Agressie & Geweld en Veilig Gedrag in Productieomgevingen.

4 februari

Voor de meeste mensen met kanker is de weg naar werkhervatting niet eenvoudig en duurt vaak langer dan verwacht. De NVAB heeft alle kennis en 'good practices' op dit gebied geïnventariseerd en zal de resultaten daarvan gebruiken bij de ontwikkeling van een richtlijn over kanker en werk.

29 januari

Het kabinet komt in haar reactie op het SER advies met een aantal positieve maatregelen voor de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg. De NVAB vindt dat er een ambitieuzere aanpak mogelijk is om de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van werknemers te verbeteren in het belang van de Nederlandse economie.

26 januari

Zijn we met zijn allen bezig systeemslaven te worden? De bedrijfsarts wordt verleid om defensieve geneeskunde te bedrijven om de werkgever te behoeden voor sancties. Daar is niks op tegen als het niet ten koste gaat van optimale zorg!

18 december

Vaccinatie van werknemers kan helpen om hen te beschermen wanneer ze op hun werk worden blootgesteld aan virussen en bacteriën. Soms loopt de werknemer zelf niet zoveel risico, maar kan hij wel derden besmetten, bijvoorbeeld kwetsbare patiënten of jonge kinderen. Ook dan kan vaccinatie uitkomst bieden.

1 december

EenVandaag sprak met NVAB-voorzitter Jurriaan Penders over werknemers met psychische klachten. Aanleiding is de  publicatie van het rapport 'Mental Health and Work Netherlands' van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling).

11 november

Arbeidsgerelateerde zorg moet gericht zijn op het behoeden voor gezondheidsschade door werk en op het behouden van participatie en duurzame inzetbaarheid van werkenden. Een goed georganiseerde, preventief ingestelde inzet van bedrijfsartsen is daarin onmisbaar.

Pagina's

Abonneren op Nieuws