NVAB-site vernieuwd

31 januari 2019

Vanaf vandaag is het vernieuwde nvab-online.nl beschikbaar. De website is nu zo ingericht dat onze leden, maar ook werkgevers, werknemers en arbodienstverleners makkelijk hun weg kunnen vinden. Zo is alles wat de NVAB op het gebied van kennis, richtlijnen, belangenbehartiging en ondersteuning te bieden heeft onder handbereik. 

De NVAB is van oudsher een maatschappelijk betrokken vereniging, dit is zelfs vastgelegd in onze statuten. We communiceren daarom niet alleen met onze leden, maar ook met andere partijen met wie we bij de inrichting en uitoefening van de bedrijfsgezondheidszorg te maken hebben. Het vernieuwde nvab-online.nl weerspiegelt dit door diverse groepen hun eigen ingang te bieden. Werknemerswerkgevers & dienstverleners en uiteraard ook bedrijfsartsen vinden zo gemakkelijk hun weg naar informatie die specifiek voor hen van belang is.

Overzicht en een duidelijke structuur 

Om iedereen optimaal te bedienen, hebben we veel toegevoegd. Maar we hebben de gelegenheid ook benut om al langer bestaande activiteiten en informatie beter te ontsluiten en zichtbaar te maken. Goede voorbeelden hiervan zijn het heringerichte onderdeel Kennis & richtlijnen, de van een praktische index voorziene FAQ en het nieuwe onderdeel Standpunten. Onze vereniging heeft op al deze terreinen een rijke traditie én een goedgevulde schatkamer. 

Mist u informatie of ziet u iets dat voor uw gevoel niet klopt? Dan horen we dat graag via communicatie@nvab-online.nl. Veel gebruiksplezier toegewenst!