Aanpassingen GAIA

29 januari 2019

Het GAIA-dossier houdt de behaalde punten bij die de sociaal geneeskundige nodig heeft bij herregistratie om aan te tonen dat aan de eisen is voldaan. Om ervoor te zorgen dat de regelegeving en presentatie van GAIA met elkaar in overeenstemming zijn, wordt het GAIA-dossier voor sociaal geneeskundigen stapsgewijs veranderd.

Op dit moment volgt dit dossier namelijk onvoldoende de herregistratiebepalingen van het Besluit herregistratie specialisten. Daarnaast is ook de accreditatie-regelgeving voor overige deskundigheidsbevordering (ODB) van de wetenschappelijke verenigingen vernieuwd in 2018. Namens de RGS en de sociaal geneeskundige verenigingen ontvingen onlangs alles specialisten hierover een brief. Daarin vindt u waarom deze veranderingen plaatsvinden en wat de veranderingen inhouden.

Lees meer: