Positionering bedrijfsartsen en verzekeringsartsen

24 januari 2019

Extra ledenbijeenkomst: maatregelen minister Koolmees

Op maandag 11 maart gaat de NVAB met haar leden in gesprek tijdens een extra ledenbijeenkomst. Deze keer staan de plannen van minister Koolmees om de loondoorbetalingsverplichtingen te verlichten op de agenda. Eén van die maatregelen is dat het medisch advies van de bedrijfsarts per 01-01-2021 leidend zal zijn bij de toets op de re-integratie-inspanningen (RIV-toets). Daarmee vervalt een van de loonsanctiegronden voor de werkgever. Tijdens de ledenbijeenkomst wisselen NVAB-bestuur en leden van gedachten over wat dit betekent voor de positionering van bedrijfsartsen en welke voor- en nadelen er zijn.

Plannen minister Koolmees
Op 20 december jl. ontving de Tweede Kamer een brief van minister Koolmees met zijn plannen om de loondoorbetalingsverplichtingen voor, met name, het MKB te verlichten. Met MKB-Nederland en het Verbond van Verzekeraars zijn hiervoor maatregelen overeengekomen. Directe effecten lijken positief door het wegvallen van een loonsanctiegrond waarbij een verzekeringsarts het werk van de bedrijfsarts beoordeelt. Ook wordt extra ingezet op de samenwerking tussen bedrijfsarts en verzekeringsarts. Aandacht is nodig voor de indirecte effecten op de onderlinge positionering van deze twee medische specialismen die een rol spelen in het domein arbeid en gezondheid. Het gaat tenslotte om twee onderscheiden maatschappelijke belangen: een goede uitvoering van sociale zekerheidswetten, naast goede werkgerelateerde gezondheidszorg voor werkenden.

Brief aan de minister
Het is belangrijk om nu duidelijk te maken waar we ons als bedrijfsarts positioneren binnen het domein Arbeid en Gezondheid, zoals ook de verzekeringsartsen hun positie verduidelijken. Daarom schreven we met de NVVG een brief aan de minister met onze punten van zorg en concrete voorstellen voor het gesprek over de uitwerking van de voorgenomen maatregelen. De NVAB is betrokken bij de uitwerking van de maatregelen en ziet kansen om tot nieuwe samenwerkingsvormen te komen.

Extra ledenbijeenkomst
Bent u lid en wilt u meepraten? Meld u dan voor 1 maart aan via het online aanmeldingsformulier in de agenda (na inloggen).

Lees ook: