NVAB: bedrijfsartsen en huisartsen hebben elkaar nodig

29 januari 2019

De huisartsen hebben de kernwaarden en kerntaken van de huisartsengeneeskunde herijkt. Waar zij nu als beroepsgroep voor gaan en staan, maakten zij 21 januari jl. bekend. NHG en LHV deelden de resultaten via hun website. De NVAB feliciteert de huisartsen van harte met het bereikte resultaat.

Zorg voor werk

Bedrijfsartsen en huisartsen vullen elkaar aan in de zorg voor werkenden. Door de banden en onderlinge vindbaarheid te versterken, verbeteren we de zorg voor de werkende patiënt. Daarom lopen er ook al verschillende initiatieven op het gebied van arbocuratieve samenwerking, waarbij we met de huisartsen al mooie resultaten bereikten.  Bijvoorbeeld door op bestuursniveau met NHG en LHV na te gaan hoe we in de toekomst wat er al is kunnen vergemakkelijken. En door in samenwerking teksten te schrijven op www.thuisarts.nl, waarmee patiënten/cliënten betrouwbare informatie krijgen. Vanzelfsprekend zet de NVAB zich graag in voor bestaande en nieuwe samenwerking tussen de verschillende specialismen voor de gezondheid van werkenden.