Nieuwe versie werkwijzer Poortwachter

15 januari 2019

Het UWV heeft onlangs een nieuwe versie van de Werkwijzer Poortwachter gepubliceerd (versie 1 december 2018). De Werkwijzer Poortwachter helpt werkgevers, bedrijfsartsen, arbodiensten en re-integratiebedrijven in de begeleiding en re-integratie van zieke of arbeidsongeschikte werknemers.

Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht in deze geactualiseerde werkwijzer. Het gaat vooral om aanvullingen op of verduidelijking van de oorspronkelijke tekst. Vanuit de positie van de bedrijfsarts gezien staan er geen ingrijpende wijzigingen in. 

Lees meer