Geaccrediteerde e-learning ‘signaleren beroepslongziekten’

31 januari 2019

Long Alliantie Nederland lanceert de gratis e-learning ‘Signaleren beroepslongziekten’. Deze e-learning maakt duidelijk welke rol werken met stoffen speelt bij longziekten en het belang van vroegtijdige signalering. (Bedrijfs) Artsen en andere zorgverleners ontvangen accreditatiepunten voor het doorlopen van de e-learning.

Beroepslongziekten signaleren

Luchtweg- en longproblemen kunnen worden veroorzaakt of verergerd door blootstelling aan stoffen op het werk. Patiënten hebben zelf echter niet altijd door dat hun klachten veroorzaakt worden of verergeren door stoffen op het werk, en geven dit daarom ook niet aan. Vroege signalering kan klachten of verergering van klachten voorkomen. In de e-learning ‘Signaleren beroepslongziekten’ leert u onder meer met welke vragen werkgerelateerde oorzaken van longziekten te signaleren en welke bevindingen kunnen duiden op een beroepsgerelateerde longaandoening;

Jos Rooijackers, longarts bij NKAL:

“Terwijl de curatieve zorg is gericht op individueel medisch onderzoek en in veel gevallen op medicamenteuze behandeling, gaat het bij werkgerelateerde aandoeningen ook om blootstellingsonderzoek en interventie in de werkomgeving. Bij arbocuratieve zorg staat preventie voor alle medewerkers centraal en deze reikt dus verder dan één individu. Daarom is veel leed te voorkomen als er in een vroeg stadium maatregelen worden genomen. Voor patiënten kan dit het verschil maken tussen werken en arbeidsongeschikt en/of werkeloos zijn.”

Geaccrediteerd en gratis

Het maken van de e-learning duurt ca 1 ½ uur en is geaccrediteerdvoor 2 punten door ABAN, ABSG, NVvPO, V&V en door VSR. U kunt de e-learning gratis verkrijgen via de webshop van Bohn Stafleu van Loghum (BSL).

Ontwikkeling van de e-learning

De e-learning is ontwikkeld door de Long Alliantie Nederland (LAN) in samenwerking met verschillende beroepsverenigingen, waaronder de  NVAB. 

Lees meer: