Minister Koolmees: "Medisch advies bedrijfsarts per 1 januari 2021 leidend bij RIV-toets"

20 december 2018

Minister Koolmees heeft vandaag aan de Tweede Kamer een brief gezonden om de loondoorbetalingsverplichtingen makkelijker, duidelijker en goedkoper te maken. 

Eén van de maatregelen is dat het medisch advies van de bedrijfsarts per 01-01-2021 leidend zal zijn bij de toets op de re-integratie-inspanningen (RIV-toets). Om te stimuleren dat het medisch advies van de bedrijfsarts en het medisch oordeel van de verzekeringsarts gebaseerd zijn op gelijke uitgangspunten wordt in de periode 2019-2022 cumulatief 10 miljoen euro geïnvesteerd in samenwerking tussen de beroepsgroepen, o.a. bestemd voor harmonisering van protocollen en richtlijnen. Hierbij zal de Kwaliteitstafel Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde worden betrokken.

Wij willen als NVAB-bestuur nader kennis nemen van de betekenis van deze ontwikkelingen. Wij zijn blij met de financiële middelen die beschikbaar komen voor kwaliteitsbeleid, als die ten goede komen aan de kwaliteit en aantrekkelijkheid van ons specialisme. Daarbij stellen we onze professionele kernwaarden en het maatschappelijk belang dat we dienen centraal: de bedrijfsarts als onafhankelijk specialist en adviseur op het vlak van preventie en behoud van gezonde inzetbaarheid, voor werkgever en werknemer. Met dat doel voor ogen zijn we betrokken bij de uitwerking van deze plannen.