COVID-19 en arbeidsgerelateerde zorg - kennisnieuwsbrief 2021/2

06 juli 2021

Het coronavirus (SARS-CoV-2, beter bekend onder de ziektebenaming COVID-19) roept veel vragen op. Bij werkgevers en werknemers, maar ook bij de arboprofessionals die hen met raad en daad terzijde staan. Deze kennisnieuwsbrief geeft antwoord op de meestgestelde vragen. Hiermee dragen de samenwerkende deskundigen en beroeps- en brancheverenigingen voor bedrijfsgezondheidszorg bij aan optimale kennisdeling.

Wil je volgende kennisnieuwsbrieven rechtstreeks ontvangen? Meld je dan aan via beroepsziekten.nl.

Elf vragen, elf antwoorden

In deze kennisnieuwsbrief COVID-19 2021/2 vind je antwoord op deze vragen:

 1. Welke gevolgen heeft hybride werken voor werknemers en leidinggevenden? Zijn er
  al wetenschappelijke data? 
 2.  Is een ongeval tijdens thuiswerken automatisch een bedrijfsongeval?
 3. Hoe moeten we omgaan met sociale druk rond vaccinaties, sociale veiligheid en
  vrijwilligheid om weer terug naar kantoor te gaan? 
 4. Zijn er ervaringen of suggesties wat betreft aanvullende maatregelen rond
  vaccinweigering?
 5. Is er een vaccinatiestrategie voor buitenlandse werknemers? 
 6. Wat zijn de laatste inzichten over langdurige klachten na Covid en belastbaarheid
  voor werk? 
 7. Kan een instrument als de Workability Index (WAI) bruikbaar zijn bij Covid-19 in de
  post-acute fase? 
 8. Waar vind ik een recent overzicht van informatie over ventilatie ter voorkoming van
  besmetting met Covid-19? 
 9. Hoe belangrijk is preventief testen bij bedrijven nog als straks de meeste
  Nederlanders gevaccineerd zijn? 
 10. Hoe kunnen werkgevers goed omgaan met de aanstaande vakantieperiode,
  buitenlandse reizen en quarantainemaatregelen? 
 11. Welke ontwikkelingen kunnen we de komende periode verwachten bij op Covid
  lijkende hooikoortsklachten? 

Download de kennisnieuwsbrief

Heb je vragen die niet in deze lijst staan? Of ken je juist een waardevolle bron van kennis of informatie?

Stuur dan een mail of kijk op kiza.beroepsziekten.nl.

Eerdere nieuwsbrieven*

 


Lees meer

Disclaimer: De Kennisnieuwsbrieven zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld op basis van multidisciplinaire afstemming en inzichten. Desondanks kunnen noch de opstellers, noch de NVAB enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele inhoudelijke misvattingen. Ook is de inhoud niet noodzakelijkerwijs representatief voor de standpunten de NVAB. Kennisnieuwbrieven worden niet geactualiseerd.