12 vragen en antwoorden voor arboprofessionals - 6e kennisnieuwsbrief

13 november 2020

Het coronavirus (SARS-CoV-2, beter bekend onder de ziektebenaming COVID-19) roept veel vragen op. Bij werkgevers en werknemers, maar ook bij de arboprofessionals die hen met raad en daad terzijde staan. Deze kennisnieuwsbrief geeft antwoord op de meestgestelde vragen. Hiermee dragen de samenwerkende deskundigen en beroeps- en brancheverenigingen voor bedrijfsgezondheidszorg bij aan optimale kennisdeling.

Wilt u volgende kennisnieuwsbrieven direct ontvangen? Meld u dan aan via beroepsziekten.nl.

Twaalf vragen, twaalf antwoorden

In deze zesde kennisnieuwsbrief COVID-19 vind je antwoord op deze vragen:

 1. Veilig en gezond thuiswerken: wat zijn de risicofactoren en -groepen en wat zijn goede interventies? 
 2. Wat zijn minimaal benodigde voorzieningen voor gezond thuiswerken en welke rol heeft de werkgever hierin?
 3. Wat te doen met kwetsbare groepen, nu de besmettingsgraad snel oploopt?
 4. Zijn er nog nieuwe inzichten over zwangeren en corona?
 5. Leveren teststraten het risico op van blootstelling aan uitlaatgassen?
 6. Waar vind ik een overzicht van literatuur over COVID-19 en werk?
 7. Waar vind ik goede informatie over het inventariseren en evalueren van COVID-risico’s?
 8. Wat is de stand van het onderzoek naar virusoverdracht via de lucht? 
 9. Wat weten we over langdurige revalidatie- en re-integratietrajecten na COVID-19? 
 10. Is er goede informatie beschikbaar over zelfisolatie en quarantaine?
 11. Hoe ga je als arboprofessional zelf om met het advies om thuis te werken en spreekuurcontacten digitaal te organiseren?
 12. Wat is de stand van zaken rond sneltesten (antigeentesten) en hoe betrouwbaar zijn ze?

Download de kennisnieuwsbrief

Eerdere nieuwsbrieven*

Let op: de Kennisnieuwsbrieven zijn opgesteld met de informatie en kennis die op dat moment beschikbaar was.

Heb je vragen die niet in deze lijst staan? Of ken je juist een waardevolle bron van kennis of informatie?

Stuur dan een mail of kijk op kiza.beroepsziekten.nl.


Lees meer

Disclaimer: De Kennisnieuwsbrieven zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld op basis van multidisciplinaire afstemming en inzichten. Desondanks kunnen noch de opstellers, noch de NVAB enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele inhoudelijke misvattingen. Ook is de inhoud niet noodzakelijkerwijs representatief voor de standpunten de NVAB. Kennisnieuwbrieven worden niet geactualiseerd.