14 vragen en antwoorden voor arboprofessionals - 5e kennisnieuwsbrief

07 juli 2020

Het coronavirus (SARS-CoV-2, beter bekend onder de ziektebenaming COVID-19) roept veel vragen op. Bij werkgevers en werknemers, maar ook bij de arboprofessionals die hen met raad en daad terzijde staan. Deze kennisnieuwsbrief geeft antwoord op de meestgestelde vragen. Hiermee dragen de samenwerkende deskundigen en beroeps- en brancheverenigingen voor bedrijfsgezondheidszorg bij aan optimale kennisdeling.

Veertien vragen, veertien antwoorden

In deze vijfde kennisnieuwsbrief COVID-19 vind je antwoord op deze vragen:

 1. Zijn er nog nieuwe inzichten rond kwetsbare personen?
 2. Zijn aanpassingen aan ventilatiesystemen in gebouwen noodzakelijk?
 3. Welke persoonlijke beschermingsmiddelen hebben werknemers nodig bij reizen met het OV?
 4. Hoe kunnen we werknemers veilig internationaal voor hun werk laten reizen?
 5. Hoe kunnen werknemers veilig op vakantie naar het buitenland?
 6. Welke hulpmiddelen zijn beschikbaar voor veilig werken in de zorg?
 7. Zijn er nog ontwikkelingen rond bron- en contactonderzoek, testbeleid en inzetbaarheid van werknemers in de zorg?
 8. Welk soort test wordt gebruikt om te beoordelen of iemand besmet is met het coronavirus?
 9. Wanneer kunnen mensen na herstel van COVID-19 zonder besmettingsrisico’s terug naar het werk?
 10. Wat is er nodig voor herstel en re-integratie van mensen die erg ziek zijn geweest van COVID-19?
 11. Is besmetting met het coronavirus mogelijk via ontlasting of rioolwater?
 12. Wat is de stand van zaken rond melding van Covid-19 als beroepsziekte?
 13. Komt er een tweede golf van besmettingen met COVID-19?
 14. Zijn er nog andere nieuwe hulpmiddelen en inzichten bij de combinatie COVID-19 en werk?

Download de kennisnieuwsbrief

Eerdere nieuwsbrieven

Heb je vragen die niet in deze lijst staan? Of ken je juist een waardevolle bron van kennis of informatie?

Stuur dan een mail of kijk op kiza.beroepsziekten.nl.


Lees meer

Disclaimer: De Kennisnieuwsbrieven zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld op basis van multidisciplinaire afstemming en inzichten. Desondanks kunnen noch de opstellers, noch de NVAB enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele inhoudelijke misvattingen. Ook is de inhoud niet noodzakelijkerwijs representatief voor de standpunten de NVAB. Kennisnieuwbrieven worden niet geactualiseerd.