COVID-19 en arbeidsgerelateerde zorg - tweede kennisnieuwsbrief

14 april 2020

12 vragen en antwoorden voor arboprofessionals

Het coronavirus (SARS-CoV-2, beter bekend onder de ziektebenaming COVID-19) roept veel vragen op. Bij werkgevers en werknemers, maar ook bij de arboprofessionals die hen met raad en daad terzijde staan. Deze kennisnieuwsbrief geeft antwoord op de meestgestelde vragen. Hiermee dragen de samenwerkende deskundigen en beroeps- en brancheverenigingen voor bedrijfsgezondheidszorg bij aan optimale kennisdeling.

Twaalf vragen, twaalf antwoorden

In de kennisnieuwsbrief COVID-19 2020/2* vind je antwoord op deze vragen:

 1. Waar vind ik branche specifieke informatie over COVID-19?
 2. Waar vind ik wetenschappelijke literatuur over infectiecontrole en -preventie?
 3. Wat weten we over virusoverdracht via de lucht binnen gebouwen?
 4. Waar vind ik informatie op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen?
 5. Zijn er nog nieuwe inzichten op het gebied van zwangeren of kwetsbare werknemers?
 6. Wat weten we over re-integratie na verblijf op de intensive care?
 7. Hoe gaat UWV met COVID-19 om bij de beoordeling van re-integratie-inspanningen en aanverwante zaken?
 8. Wat is er bekend over de voorwaarden en gezondheidseffecten van langdurig thuiswerken?
 9. Wat zijn zinvolle maatregelen bij of tegen werkgerelateerde psychische klachten door COVID-19?
 10. Is verlies van reuk- en smaakzin kenmerkend voor COVID-19?
 11. Mag een werkgever de lichaamstemperatuur van werknemers (laten) meten?
 12. Moeten werknemers ook op de werkplek 1,5 meter afstand houden? Wat moeten we doen als dat niet kan?

Download de kennisnieuwsbrief

Heb je vragen die niet in deze lijst staan? Of ken je juist een waardevolle bron van kennis of informatie?

Stuur dan een mail of kijk op kiza.beroepsziekten.nl.


Lees meer:

* De Kennisnieuwsbrieven zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld op basis van multidisciplinaire afstemming en inzichten. Desondanks kunnen noch de opstellers, noch de NVAB enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele inhoudelijke misvattingen. Ook is de inhoud niet noodzakelijkerwijs representatief voor de standpunten de NVAB. Kennisnieuwbrieven worden niet geactualiseerd.