Veelgestelde vragen over corona

Coronavirus Nederland is in korte tijd, net als andere Europese landen in een crisis terechtgekomen door de maatregelen om het coronavirus (SARS Covid-19) in te dammen. Het einde van deze pandemie is nog niet in zicht. In een crisis zijn er geen pasklare draaiboeken en wel veel vragen, vaak zonder antwoord. We kunnen onmogelijk een eind maken aan alle onzekerheid, maar werken er wel hard aan die waar mogelijk op te heffen. Door informatie met elkaar af te stemmen, realiseren we dat alle adviseurs arbeid en gezondheid over gelijke informatie kunnen beschikken. Zodra deze informatie er is, stellen we die beschikbaar via de website en/of e-mail.

Bekijk ook de gezamenlijke kennisnieuwsbrieven COVID-19

  1. Kennisnieuwsbrief COVID-19 2020/1 (maart 2020)
  2. Kennisnieuwsbrief COVID-19 2020/2 (april 2020)
  3. Kennisnieuwsbrief COVID-19 2020/3 (mei 2020)
  4. Kennisnieuwsbrief COVID-19 2020/4 (eind mei 2020)
  5. Kennisnieuwsbrief COVID-19 2020/5 (juli 2020)
  6. Kennisnieuwsbrief COVID-19 2020/6 (november 2020)
  7. Kennisnieuwsbrief COVID-19 2021/1 (Mei 2021)
  8. Kennisnieuwsbrief COVID-19 2021/2 (Juli 2021)

Ook relevant: 
Arbo-inf@ct: Zwangerschap, werk en COVID-19 (maart 2020)
Arbo-inf@ct: Aandachtspunten rondom inzet kwetsbare medewerkers (april 2020)

Arbo-inf@ct: Afwegingskader Veilig werken bij contactberoepen ten tijde van COVID-19 (mei 2020)
Arbo-inf@ct Inzet antigeensneltesten bij bedrijven/instellingen en de rol van de bedrijfsarts (9 november 2020)
Arbo-inf@ct: Gereedgekomen: Handreiking testen binnen bedrijven en ondernemingen op COVID-19 (30 november 2020)
Abo-inf@ct: Korte update COVID-19-vaccinatie voor arboprofessionals (23 december 2020)

Let op: de Kennisnieuwsbrieven zijn opgesteld met de informatie en kennis die op dat moment beschikbaar was.

Heb je vragen die daarin niet worden beantwoord? Of ken je juist een waardevolle bron van kennis of informatie?
Stuur dan een mail naar corona@beroepsziekten.nl of kijk op kiza.beroepsziekten.nl.

De Kennisnieuwsbrieven zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld op basis van multidisciplinaire afstemming en inzichten. Desondanks kunnen noch de opstellers, noch de NVAB enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele inhoudelijke misvattingen. Ook is de inhoud niet noodzakelijkerwijs representatief voor de standpunten de NVAB. Kennisnieuwbrieven worden niet geactualiseerd.


Overige veelgestelde vragen door bedrijfsartsen vind je hieronder.
Bij beantwoording besteden we uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit. Zo nodig worden antwoorden geactualiseerd. De NVAB is niet aansprakelijk voor eventuele inhoudelijke misvattingen. Ook is de NVAB is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van sites of andere informatiebronnen waarnaar verwezen wordt.