Nieuws

24 december

Het wetvoorstel voor wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet is op 23 december 2015 aangeboden aan de Tweede Kamer. De wetswijziging betreft de manier waarop de geneeskundige zorg in ondernemingen is vormgegeven en met name de rol en positie van de bedrijfsarts.

8 december

Afbeeldingsresultaat voor beroepsziekten wordcloudHet voorstel om een onafhankelijk instituut op te richten voor de diagnostisering van beroepsziekten verdient nadere uitwerking. De NVAB is graag bereid om hierover mee te denken. 

30 november

Afbeeldingsresultaat voor brief aan tweede kamerOp vrijdag 27 november jl. stuurde minister Asscher, mede namens de minister van VWS, zijn visie op het kwaliteitsbeleid voor goede arbeidsgerelateerde zorg naar de Tweede Kamer. De NVAB vindt dat zijn visie ernstig tekort schiet. Met zijn visie brengt hij de gezondheid voor werkenden in gevaar. 

25 november

Return to Work-interventie voor mensen met kanker bespaart de maatschappij miljoenen per jaar. Een relatief eenvoudige kosteneffectieve interventie is beschikbaar, maar wordt in Nederland door vergoedingsproblemen maar heel weinig aangeboden.

24 november

De wetenschappelijke beroepsverenigingen van bedrijfsartsen (NVAB) en verzekeringsartsen (NVVG en GAV) hebben de handen ineen geslagen om te komen tot een gezamenlijk kwaliteitsbeleid. 

19 november

In de afgelopen periode hebben vertegenwoordigers van de NVAB en van STECR gesproken over de ontstane situatie rond de nieuwe STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten (versie 6). Dit overleg heeft geleid tot een gezamenlijke verklaring. 

4 november

Het NVAB-bestuur heeft vandaag de titel bedrijfsarts par excellence 2015 toegekend aan Jeanette Hemke. Het bestuur heeft veel bewondering en respect voor de wijze waarop zij ons vak uitdraagt en voor haar idealisme als het gaat om de zorg voor de werkenden in Nederland.

4 november

Inge Tofield-van der Ende ontving vandaag de Reinier Zielhuispenning voor haar scriptie 'Goed voorspellen kan afkeuren voorkomen'. Zij kreeg de prijs overhandigd tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NVAB

1 november

Voor de bedrijfsarts is het diagnosticeren, behandelen en de preventie van beroepsziekten en beroepsgebonden aandoeningen een professionele taak en een maatschappelijke verantwoordelijkheid.

14 oktober

Bedrijfsartsen hebben veel ervaring met overspanning en burnout en hebben met de multidisciplinaire richtlijn Overspanning en Burnout heldere criteria voor de diagnose burnout. Behalve het stellen van de diagnose vinden bedrijfsartsen preventie, begeleiding en behandeling van burnout erg belangrijk.

Pagina's

Abonneren op Nieuws