Werkstress en cardiovasculaire aandoeningen

14 november 2018

In de week van de werkstress besteden we extra aandacht aan werkgerelateerde stress. 

Onlangs kopte de Volkskrant: ‘We moeten patiënten beter uitleggen dat stress ziekmakend kan zijn’. Het artikel stelde dat de relatie tussen stress en hartklachten nauwelijks aandacht krijgt. 

Werkstress en cardiovasculaire aandoeningen

Stress als risicofactor

Er is robuust wetenschappelijk bewijs voor een verband tussen een hoog ervaren niveau van werkstress en het optreden van cardiovasculaire aandoeningen. Verschillende studies, gepubliceerd in onder andere de Lancet (Kivimäki et al. 2012) en PloS One (Nyberg et al. 2013) laten dit zien. In het Lancet artikel zijn gegevens van een aantal grote Europese onderzoeken opgenomen waaronder die van bijna 29.000 werkenden uit twee Nederlandse cohortstudies. Daarnaast blijkt uit een meta-analyse in het British Medical Journal dat er een duidelijke relatie bestaat tussen ervaren baanonzekerheid en cardiovasculaire aandoeningen (Virtanen et al. 2013).

Preventie en arbocuratieve samenwerking

Werkenden met die veel werkstress ervaren, vormen dus een risicogroep. Voor hen is preventie van groot belang. Voor alle artsen geldt dat zij alert moeten zijn op gezondheid als determinant van arbeid én vice versa (naast ongezonde leefstijl en overige risicofactoren). In het geval van werkstress dus ook op een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Afstemming en samenwerking tussen huisartsen, medisch specialisten en specialisten arbeid en gezondheid is hierbij cruciaal*. Zo kan worden gezorgd voor optimale behandeling en begeleiding van werkenden met een verhoogd risico op cardiovasculaire aandoeningen.

Lees ook:

 

* KNMG visiedocument ‘Zorg die werkt. Naar een betere arbeidsgerichte medische zorg voor (potentieel) werkenden’