Stress en conflicten op het werk

13 november 2018

In de week van de werkstress besteden we extra aandacht aan werkgerelateerde stress.

Stress kan in verband staan met conflicten op het werk. Werkstress kan leiden tot conflicten in de werksituatie en andersom leveren conflicten op het werk vaak stress op. 

Stress als risicofactor

Er is veel onderzoek gedaan naar risicofactoren voor conflicten in de werksituatie. Al in 1991 rapporteerden Appelberg en collega’s dat stress bij dagelijkse activiteiten zowel bij mannen als bij vrouwen het risico op conflicten in de werksituatie verhoogde. In een review uit 2015 van Almost et al. werd gevonden dat werkstress het risico op conflicten verhoogt. Daarnaast werden andere risicofactoren gevonden voor conflicten op het werk, zoals onvoldoende middelen (in de vorm van onvoldoende tijd, personeel of geld), onvoldoende carrièremogelijkheden, baanonzekerheid en een negatieve stijl van leidinggeven.

Stress door conflicten

Veel studies tonen aan dat conflicten op het werk leiden tot stress. Zo bleek bijvoorbeeld uit een Nederlandse studie van Dijkstra en collega’s uit 2009 dat onder werkenden in de gezondheidszorg en administratief medewerkers van een telecombedrijf en lokaal bestuur conflicten op het werk leidden tot spanningsklachten. Een vermijdende of toegevende conflictmanagementstijl verergerde daarbij de spanningsklachten. Een andere studie liet zien dat het oplossen van conflicten door discussie en onderhandelen juist leidde tot minder stress, een betere gezondheid en minder ziekteverzuim (Hyde 2006).

Richtlijn op komst

Om deze complexe situaties adequaat het hoofd te bieden, ontwikkelde een NVAB-projectgroep de Richtlijn ‘Conflicten in de werksituatie’. Deze beschrijft risicofactoren voor conflicten, waaronder dus werkstress, waarmee de bedrijfsarts rekening kan houden tijdens de conflictdiagnostiek. Ook factoren die het beloop van het conflict negatief beïnvloeden, zoals een ongunstige conflictmanagementstijl, staan vermeld. De richtlijn besteedt ook aandacht aan interventies die gericht zijn op het bereiken van een constructieve oplossing van het conflict, en aan preventie van conflicten. De richtlijn komt naar verwachting in het voorjaar van 2019 beschikbaar.

Bekijk de overige NVAB-richtlijnen