Wat is er ook alweer veranderd in de nieuwe Arbowet?

13 november 2018

Om werkgevers en werknemers meer te betrekken bij het arbobeleid is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) veranderd. Deze nieuwe Arbowet trad op 1 juli 2018 in werking. Idealiter weet iedereen wat er precies is veranderd en hoe dat de dagelijkse praktijk beïnvloedt. Nu de wet een aantal maanden officieel van kracht is, maken wij u graag attent op een aantal handige documenten op www.arboportaal.nl/arbozorg. Hier vindt u onder meer een overzicht van wijzigingen, een digitale toolkit en verschillende factsheets. 

Direct downloaden:

Factsheet met de belangrijkste wijzigingen

ArboNet Checklist Wijzigingen Arbowet