Nieuws

4 juni

Ik vind het belangrijk dat we minimum-eisen stellen aan de investeringen in gezondheidspreventie zoals elders in Europa, aldus NVAB-voorzitter Jurriaan Penders. Een percentage van de loonsom, een bedrag per werkende of verplichte deelname aan een branchepreventiefonds. Alleen dan bereiken we dat Nederland duurzaam inzetbaar en gezond zijn pensioen haalt!

2 juni

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft bij de verzuimsystemen van ICT-bedrijf VCD Humannet verschillende problemen aangetroffen. Veel werkgevers en arbodiensten gebruiken deze verzuimsystemen voor het verwerken van medische gegevens van werknemers.

1 juni

Dinsdag 2 juni praat Jurriaan Penders mee in het Zorgdebat op BNR-radio over de zorg voor mantelzorgers met een betaalde baan. Het debat is van 19.30-20.30 onder leiding van Harmke Pijpers.

26 mei

De NVAB is positief over het voornemen van de overheid om de positie van de bedrijfsarts te versterken. Toch stelt de NVAB ook een aantal kritische vragen aan minister Asscher.

6 mei

Het NVAB-bestuur roept leden op om gebruik te maken van de consultatieronde voor wijzigingen in de Arbowet. Met de wetswijziging wil minister Asscher van Sociale Zaken onder meer de positie van de bedrijfsarts versterken.

22 april

De afgelopen tijd kreeg de NVAB meldingen van bedrijfsartsen over de werkwijze van het Arbeidsjuridisch Buro. Uit nader onderzoek door bedrijfsarts Frank van den Burg, de Volkskrant en de NVAB blijkt dat de jurist van het bureau niet bestaat.

30 maart

Op het moment dat ik mij weer eens erger omdat ik een huisarts telefonisch niet kan bereiken over een gezamenlijke patiënt, krijg ik een twitterbericht van Medisch Contact binnen: ‘Specialist noemt als belangrijkste verbeterpunt bereikbaarheid huisarts. Huisarts noemt bereikbaarheid specialist.’

11 maart

De Volkskrant publiceerde vandaag over de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts naar aanleiding van de uitslag van een geschil tussen een werknemer en zijn bedrijfsarts. Daaruit worden algemene conclusies getrokken die geen goed beeld van de werkelijkheid geven.

10 maart

De NVAB is van mening dat bedrijfsartsen niet gehouden zijn aan de STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten. De voornaamste reden is dat de werkwijzer weinig tot geen ruimte biedt voor gezondheidskundige evidence en overwegingen, maar de juridische aspecten voorop stelt.

3 maart

Wat is de invloed van de ziekte van Parkinson op dagelijkse werkzaamheden binnen een organisatie, maar ook als zelfstandige? Hoe gaat een patiënt om met de druk en stress die het werk met zich meebrengen? Bedrijfsarts - klinisch arbeidsgeneeskundige Jacqueline Janssen en neuroloog dr. Bas Bloem praten vrijdag 6 maart hierover op ParkinsonTV samen met een parkinsonpatiënte.

Pagina's

Abonneren op Nieuws