Nieuws

1 december

In april dit jaar publiceerde de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de Beleidsregels ‘De zieke werknemer’. Na overleg met de AP kan de NVAB constateren dat er voor de meeste werkgevers en bedrijfsartsen weinig verandert omdat zij al op de juiste manier werken, of met een kleine aanpassing weer volgens de regels werken. 

21 november

Misschien ben ik bevooroordeeld, zegt Jurriaan Penders, maar ik vind het echt onbegrijpelijk dat bedrijfsgeneeskunde nog steeds geen populair specialisme is.

16 november

Ongeveer een miljoen werknemers loopt het risico op een burn-out. Ook dit jaar weer een Week van de Werkstress. 

3 november

Lianne Schouten ontving vandaag de Reinier Zielhuispenning voor haar onderzoeksscriptie 'Screening manual and office workers for risk of long-term sickness absence cut-off points for the Work Ability Index'. De prijs werd uitgereikt tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NVAB

10 oktober

De campagne ‘Bedrijfsarts worden. Het betere werk!’ gaat vandaag van start. Tien ambassadeurs voeren tien weken campagne voor hun beroep.
 

6 oktober

Dinsdag 4 oktober 2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel over het digitaal inzien van het patiëntendossier.

Minister Schippers heeft in interviews (o.a. bij Radio 1) over het wetsvoorstel gemeld dat bedrijfsartsen geen toegang hebben tot het electronisch patiëntendossier en een sanctie krijgen als ze dat wel doen. De NVAB betreurt het dat uit de berichtgeving het beeld naar voren komt dat bedrijfsartsen niet zorgvuldig met medische informatie omgaan en daarom een bijzondere positie krijgen bij deze wet.

26 september

Op de dag dat VWS start met een campagne over depressie lanceert de NVAB de Richtlijn Depressie voor bedrijfsartsen en verzekeringsartsen. Bedrijfsartsen en verzekeringsartsen kunnen de aanbevelingen uit de richtlijn toepassen voor optimale zorg voor en begeleiding van werkenden met een depressie.

26 september

Vandaag start het ministerie van VWS een brede publiekscampagne met als doel het verlagen van de drempel om over depressie te praten. De campagne is bedoeld om kennis te vergroten en het taboe rondom depressie te doorbreken.

22 september

Op verzoek van Medisch Contact gaf NVAB-voorzitter Jurriaan Penders commentaar op de kabinetsplannen. 

21 september

KNMG en federatiepartners ontwikkelen een visie op arbeidsgerichte medische zorg. Doel is een gemeenschappelijke visie van de artsenfederatie op het verband tussen arbeid en gezondheid en de positie van de arts daarin. 

Pagina's

Abonneren op Nieuws