Nieuws

26 april

De NVAB heeft een werkgroep ingesteld om het ‘functie- en competentieprofiel Praktijkondersteuner Bedrijfsarts (POB)’ vast te stellen.

25 april

UWV heeft de werkwijzer Poortwachter gepubliceerd: de opvolger van de werkwijzer ‘RIV-toets in de praktijk’. 

20 april

De terugblik op 2016 brengt een positief gevoel voor de bedrijfsarts en de NVAB. Als bedrijfsarts kun je echt het verschil maken. 

20 april

De NVAB reageert op het rapport van de kwartiermaker ‘Aanpak dreigend tekort bedrijfsartsen’, dat minister Asscher deze week heeft aangeboden aan de Tweede Kamer. 

20 april

De NVAB-Commissie Beroepsziekten gaat bekijken of er wijzigingen nodig zijn in het NVAB-standpunt (uit 2015) over het melden van beroepsziekten. 

20 april

Over de voorgestelde wijziging van de Wet WIA en de Wet SUWI vond een internetcosultatie plaats. de NVAB heeft gereageerd op de voorgestelde wijziging. 

19 april

In de ouderenzorg wordt keihard gewerkt. NVAB-voorzitter Jurriaan Penders pleit voor duurzaam personeelsbeleid, zoals preventief medisch onderzoek, voor medewerkers in de oudernzorg.

19 april

Voor mensen met kanker is maatwerk nodig bij terugkeer naar werk. Dat vertellen David Bruinvels en Tomas Rejda, beiden bedrijfsarts en klinisch arbeidsgeneeskundige oncologie, in een uitzending van BETER (BNR).
 

4 april

De reacties tijdens de consultatieronde eind 2016, waarop ook de NVAB reageerde, waren aanleiding om het ontwerp van het Arbeidsomstandig-hedenbesluit aan te passen.

28 maart

Ook dit jaar presenteerde de NVAB het vak van de bedrijfsarts op de KNMG-Carrièrebeurs in Den Bosch. 

Pagina's

Abonneren op Nieuws