Ramadan: Vasten voor hart & ziel

3 mei 2019

Zondag 5 mei a.s. start de Ramadan, de jaarlijkse islamitische vastenmaand. In deze maand onthouden deelnemers zich tussen het begin van de dageraad (iets voor zonsopgang) en zonsondergang van eten, drinken, roken of geslachtsgemeenschap. Onthouding van alles dat in strijd is met vroomheid, zodat het hart en de ziel gereinigd worden.

Voor gezonde mensen hoeft dit niet bezwaarlijk te zijn, zeker wanneer zij er zelf bewust voor kiezen om aan de Ramadan mee te doen (1). Aan het begin van de Ramadan kunnen wel klachten voorkomen als hoofdpijn, misselijkheid of een algemeen gevoel van onbehagen. Toch kan het voor sommige mensen meer last bezorgen of zelfs ondoenlijk zijn, bijvoorbeeld wanneer medicatie als verbreking van het vasten wordt gezien. 

Wanneer de gezondheid het niet toelaat te vasten, kan er dispensatie gelden. In het algemeen geldt dat voor onderstaande groepen (2):

  • Chronisch zieken, die afhankelijk zijn van de inname van medicatie meerdere malen per dag.
  • Vrouwen die menstrueren, zwanger zijn of borstvoeding geven.
  • Zieken die tijdelijk behandeld moeten worden.
  • Verstandelijk gehandicapten, dementerenden en psychiatrische patiënten.
  • Zwakke ouderen, reizigers en personen die zeer zware arbeid moeten verrichten.

Wanneer werkenden meedoen aan de Ramadan kan dat gevolgen hebben voor hun functioneren of hun gevoel van welbevinden. Meestal gaat het hierbij om kleine en tijdelijke effecten. Bij de bovengenoemde categorieën bestaat er dus een mogelijkheid tot dispensatie, maar mensen weten niet altijd dat ze recht hebben op dispensatie, waardoor ze mogelijk teveel van zichzelf vragen.

Bekijk ook de richtlijn Diabetes en Arbeid

Meer informatie vindt u onder meer op onderstaande websites:

1. bron: https://www.nhg.org/themas/artikelen/welke-gevolgen-heeft-het-vasten-voor-gezondheid-en-ziekte
2. bron: https://www.huisarts-migrant.nl/ramadan-2/