"Maak zwaar werk minder zwaar" zegt NVAB-voorzitter in het AD

9 april 2019

In het AD verscheen het artikel: Op, arbeidsongeschikt en minder lang pensioen: zware beroepen in alles de klos. NVAB-voorzitter Gertjan Beens werd ook benaderd door het AD. Hij vindt dat de discussie over zware beroepen te snel wordt versmald tot een discussie over vroegpensioen. ,,Daarmee span je het paard achter de wagen. Je haalt de prikkel weg om zwaar werk aan te pakken.’’ Beens pleit ervoor om zwaar werk minder zwaar te maken. Dat biedt een structurele oplossing. ,,Mensen kunnen tot op hoge leeftijd prestaties leveren. Maar dat zware werk houd je niet vol. Ik werk ook voor een installatiebedrijf. Daar zie je dat ouderen het volhouden, omdat jongere werknemers het zware werk doen. Dan weet je dat die jongeren ook versleten zijn als ze ouder worden’’. En zo blijft het probleem bestaan, vreest Beens. ,,Werkgevers doen nu veel aan reïntegratie maar de nadruk moet liggen op preventie.’

Als toelichting op het citaat in de krant vertelt Beens: "Er is op dit moment zeker een groep werknemers die om uiteenlopende redenen ‘op’ zijn voordat ze met pensioen kunnen. Bestaande vroegpensioenregelingen betaalt de werknemer echter vaak zelf. Maar dat is juist voor veel werknemers in fysieke zware en lager betaalde beroepen geen optie. Daarbij is vroegpensioen een politieke keuze, als een financiële pleister op de wond. Wij als bedrijfsartsen vinden om te beginnen dat die wond voorkómen moet worden. Wij kunnen over de zwaarte en gezondheidsrisico’s van specifieke beroepen en branches zeker wat zeggen. Maar het vaststellen wat wel of geen zwaar beroep is, gaat over keuzes, vaak meer maatschappelijk-politiek dan zuiver professioneel gezien.  Voor die groep werknemers die ‘op’ zijn, is vroegpensioen wellicht een uitkomst. Maar er ligt mogelijk een ongewenst bij-effect op de loer. Want krijgt preventie nog wel de benodigde aandacht wanneer mensen ‘toch eerder mogen stoppen’?

Lees het artikel op www.ad.nl