Pilot vergoeding zorg voor aanpassingsproblemen bij kanker

16 april 2019

Kanker en de behandeling daarvan heeft bijna altijd invloed op de werksituatie van patiënten. De meeste mensen melden zich (gedeeltelijk) ziek, stoppen (tijdelijk) met werken of gaan (tijdelijk) minder uren werken. Dit is een van de conclusies vanuit de meest recente ‘Doneer je ervaring’-uitvraag van de NFK over kanker en werk. Naast deze problemen met werk/werkhervatting kampen veel mensen die kanker hebben (gehad) ook met andere gevolgen van kanker en de behandeling zoals vermoeidheid, somberheid, onzekerheid, angst en problemen met werk/werkhervatting. Als de problemen ernstig zijn en niet over gaan, kan er sprake zijn van een aanpassingsstoornis. In 2012 werd gespecialiseerde hulp bij een aanpassingsstoornis uit het basispakket gehaald, ook bij kanker. Deze zorg wordt vanaf 1 maart 2018 (tijdelijk) weer vergoed vanuit de tweejarige landelijke pilot Aanpassingsstoornis bij kanker. Zie de Verwijsgids Kanker, www.kanker.nl/verwijsgids voor behandelaren van een aanpassingsstoornis bij kanker.

Aanpassingsproblemen bij of na kanker

De diagnose kanker is een enorme schok. Ook als de behandeling slaagt, blijven veel patiënten met psychische klachten rondlopen. Deze klachten kunnen zelfs jaren later ontstaan. Soms zijn de klachten mild en van korte duur, en kunnen patiënt en naasten ze zelf opvangen. Maar als de problemen ernstig zijn en niet overgaan, kan er volgens de DSM-5 sprake zijn van een stoornis in de aanpassing. Psychologische hulp is dan zinvol, ook om het ontstaan van zwaardere problematiek te voorkomen.

Gespecialiseerde hulp tijdelijk vergoed

Psychologische zorg bij een aanpassingsstoornis is in 2012 uit het basispakket van de zorgverzekering gehaald. Dat heeft gevolgen voor veel (ex-)kankerpatiënten met psychische klachten: zij krijgen niet de zorg waar zij behoefte aan hebben. Vanaf 1 maart 2018 is met geld van het ministerie van VWS een (tweejarige) pilot gestart om deze zorg tijdelijk te vergoeden.

Doelgroep pilot

De behandeling van een aanpassingsstoornis bij kanker in het kader van deze pilot is bedoeld voor patiënten:

  • vanaf 18 jaar;
  • die de acute fase van intensieve behandeling voor kanker in het ziekenhuis hebben afgerond (eventueel operaties achter de rug, chemotherapie of radiotherapie afgerond);
  • met een curatief of palliatief perspectief.

Met de acute fase van de behandeling wordt bedoeld de eerste behandelfase. Bij behoefte aan psychosociale ondersteuning tijdens deze acute fase kunnen patiënten een beroep doen op de psychologische zorg vanuit het ziekenhuis. Patiënten met een langdurige behandeling, zoals hormoontherapie, doelgerichte therapie, als ook patiënten in de palliatieve zorg, komen in aanmerking voor de Pilot Aanpassingsstoornis.

Bij vermoeden van een aanpassingsstoornis bij kanker kan een bedrijfsarts en (huis)arts dus weer verwijzen naar gespecialiseerde hulp. De zorgkosten worden vanuit de pilot volledig betaald, dus ook zonder eigen bijdrage van de patiënt of een beroep op het eigen risico. Het tijdelijk vergoeden van deze zorg levert het ministerie van VWS informatie op voor een beslissing of de vergoeding definitief terug kan komen in het basispakket.

Naar welke zorgverleners kunt u verwijzen?

De behandeling wordt uitgevoerd door hiervoor geschoolde, BIG-geregistreerde GZ- en klinisch psychologen, psychotherapeuten en psychiaters ingeschreven in het deskundigenbestand van de Nederlandse Vereniging Psychosociale Oncologie (NVPO). Kijk voor de behandelaren in uw regio in de Verwijsgids Kanker, zoek op aanpassingsstoornis. Naast hulp bij een aanpassingsstoornis bij kanker kunt u op deze website ook andere zorgverleners vinden die hulp en begeleiding kunnen bieden bij gevolgen van kanker zoals fysiotherapeuten, diëtisten en seksuologen.

Meer informatie