NVAB richtlijnen

Whiplash: samenvatting voor de bedrijfsarts

Hier kunt u de multidisciplinaire richtlijn en de samenvatting voor de bedrijfsarts downloaden, evenals de hulpmiddelen.

Verplichte Medische Keuringen

Hier kunt u behalve de leidraad en de samenvatting daarvan ook diverse hulpmiddelen downloaden:
- Leidraad (NVAB 2007)
- Samenvatting (NVAB 2007)

RIE-toets

In het kader van de Wet Maatwerk in Arbo-dienstverlening hebben BA&O, NVAB, NVvA en NVVK een leidraad opgesteld voor het toetsen van RIE's. Deze leidraad is primair gericht op het toetsen van RIE's in het kader van de maatwerkregeling uit de wet.
Deze leidraad is door de vier beroepsverenigingen geaccordeerd en is daarmee DE leidraad op dit gebied voor alle bij deze verenigingen aangesloten kerndeskundigen. Het ministerie van SZW heeft aangegeven dat deze leidraad past binnen de kaders die door de wet gesteld zijn.

Te downloaden documenten:

Verwijzen door de bedrijfsarts

Hier kunt u behalve de Leidraad en de samenvatting ook diverse hulpmiddelen downloaden:

Eigenrisicodragers Ziektewet en/of WGA: rol bedrijfsarts

De wetgever heeft er voor gekozen de financiële risico's van zieke vangnetters en WGA'ers over te hevelen naar de werkgever. Deze zal de arbeidsongeschikte (ex-)werknemers moeten en willen volgen. Wat is de rol van de bedrijfsarts hierin? Kan en mag de werkgever de bedrijfsarts inschakelen? Wat is dan de rol van de bedrijfsarts en welke risico's kleven aan een dergelijke rol?

Voor bedrijfsartsen heeft de NVAB twee werkwijzers over dit onderwerp gepubliceerd:

Overspanning en Burnout

De multidisciplinaire richtlijn Overspanning en Burnout geeft aanbevelingen en handelingsinstructies om clienten met overspanning/burnout de beste samenwerkende zorg te bieden volgens het stepped care principe. Zo kunnen de eerstelijns professionals bedrijfsartsen, eerstelijnspsychologen en huisartsen hun deskundigheid nog beter op elkaar afstemmen.

Pagina's

Abonneren op RSS - NVAB richtlijnen