NVAB richtlijnen

Prikaccidenten

Hier kunt u de multidiscipinaire richtlijn downloaden, alsmede de specifieke hulpmiddelen voor de bedrijfsarts.

Richtlijn en samenvatting (RIVM 2019)u wordt doorgelinkt naar de website van het RIVM

Preventie beroepsslechthorendheid

Hier kunt u behalve de richtlijn, het achtergronddocument en de samenvatting ook diverse hulpmiddelen downloaden.

Contacteczeem

In westerse landen is contacteczeem de meest voorkomende of op één na meest voorkomende beroepsgerelateerde aandoening, verantwoordelijk voor ongeveer 30% van de klachten door beroepsziekten. Toch zien de meeste bedrijfsartsen zelden werknemers met contacteczeem. Opsporen van werkenden met contacteczeem is daarmee van groot belang. Daarom is de huidige richtlijn (herziening 2020) vernieuwd op onderstaande punten:

Multidisciplinaire richtlijn COPD (2010): samenvatting voor de bedrijfsarts

Na het hoofdstuk opsporing, diagnostiek en follow-up volgt een hoofdstuk patiëntenvoorlichting en zelfmanagement. Het volgende hoofdstuk heet stoppen met roken. Van de niet-medicamenteuze interventies is namelijk alleen van het staken met roken aangetoond dat dit de prognose gunstig beïnvloedt. Er zijn geen medicamenteuze interventies waarvan is bewezen dat ze de langetermijnprognose van COPD gunstig beïnvloeden. De kwaliteit van leven en de exacerbatiefrequentie kan wel worden beïnvloed.

Obstructieve Slaapapneusyndroom en Werk

Slaperigheid en werken gaan slecht samen. Vermoeide mensen maken vaker fouten, hebben vaker bedrijfsongevallen en zijn vaak minder productief dan uitgeslapen collega’s. Een veelvoorkomende oorzaak van slaperigheid overdag is het obstructief slaapapneusyndroom (OSAS).

Whiplash

Hier kunt u de multidisciplinaire richtlijn en de samenvatting voor de bedrijfsarts downloaden, evenals de hulpmiddelen.

Complex Regionaal Pijnsyndroom

Hier kunt u de multidiscipinaire richtlijn downloaden, alsmede de specifieke hulpmiddelen voor de bedrijfsarts.

  • Richtlijn en samenvatting (Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie en Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen, herziening 2014): u wordt doorgelinkt naar de Diliguide website van het CBO

Hulpmiddelen voor de bedrijfsarts

Aspecifieke lage rugklachten

Samenvatting voor de bedrijfsarts

DIAGNOSTIEK

1. Lichamelijke afwijkingen
Voor elke factor wordt aangegeven om welke concrete factoren het gaat. In het geval van lichamelijke afwijkingen zijn er 11 'red flags' genoemd die op basis van evidence moeten worden uitgevraagd of onderzocht teneinde een lichamelijke oorzaak uit te sluiten (anders kan er geen sprake zijn van aspecifieke lage rugklachten).

Pagina's

Abonneren op RSS - NVAB richtlijnen