NVAB richtlijnen

Klachten arm, schouder of nek

Hier kunt u behalve de richtlijn (in Nederlands en Engels), het achtergronddocument en de samenvatting ook diverse hulpmiddelen downloaden.

Nieuwe Influenza A (H1N1)

Speciaal voor bedrijfsartsen en andere arboprofessionals is sinds 2 mei het alertsysteem @rboinfect operationeel dat wordt verzorgd door het Kennissysteem Infectieziekten en Arbeid (KIZA). Eventueel prangende vragen kunt u stellen aan de KIZA helpdesk.

Guillain-Barré en influenza

Heb je na een griep of na griepvaccinatie een vergrote kans op het krijgen van het syndroom van Guillain-Barré?

Prikaccidenten

Hier kunt u de multidiscipinaire richtlijn downloaden, alsmede de specifieke hulpmiddelen voor de bedrijfsarts.

Richtlijn en samenvatting (RIVM 2019)u wordt doorgelinkt naar de website van het RIVM

Preventie beroepsslechthorendheid

Hier kunt u behalve de richtlijn, het achtergronddocument en de samenvatting ook diverse hulpmiddelen downloaden.

Contacteczeem

In westerse landen is contacteczeem de meest voorkomende of op één na meest voorkomende beroepsgerelateerde aandoening, verantwoordelijk voor ongeveer 30% van de klachten door beroepsziekten. Toch zien de meeste bedrijfsartsen zelden werknemers met contacteczeem. Opsporen van werkenden met contacteczeem is daarmee van groot belang. Daarom is de huidige richtlijn (herziening 2020) vernieuwd op onderstaande punten:

Multidisciplinaire richtlijn COPD (2010): samenvatting voor de bedrijfsarts

Na het hoofdstuk opsporing, diagnostiek en follow-up volgt een hoofdstuk patiëntenvoorlichting en zelfmanagement. Het volgende hoofdstuk heet stoppen met roken. Van de niet-medicamenteuze interventies is namelijk alleen van het staken met roken aangetoond dat dit de prognose gunstig beïnvloedt. Er zijn geen medicamenteuze interventies waarvan is bewezen dat ze de langetermijnprognose van COPD gunstig beïnvloeden. De kwaliteit van leven en de exacerbatiefrequentie kan wel worden beïnvloed.

Obstructieve Slaapapneusyndroom en Werk

Slaperigheid en werken gaan slecht samen. Vermoeide mensen maken vaker fouten, hebben vaker bedrijfsongevallen en zijn vaak minder productief dan uitgeslapen collega’s. Een veelvoorkomende oorzaak van slaperigheid overdag is het obstructief slaapapneusyndroom (OSAS).

Whiplash

Hier kunt u de multidisciplinaire richtlijn en de samenvatting voor de bedrijfsarts downloaden, evenals de hulpmiddelen.

Pagina's

Abonneren op NVAB richtlijnen