Eigenrisicodragers Ziektewet en/of WGA: rol bedrijfsarts

De wetgever heeft er voor gekozen de financiële risico's van zieke vangnetters en WGA'ers over te hevelen naar de werkgever. Deze zal de arbeidsongeschikte (ex-)werknemers moeten en willen volgen. Wat is de rol van de bedrijfsarts hierin? Kan en mag de werkgever de bedrijfsarts inschakelen? Wat is dan de rol van de bedrijfsarts en welke risico's kleven aan een dergelijke rol?

Voor bedrijfsartsen heeft de NVAB twee werkwijzers over dit onderwerp gepubliceerd: