Werkdruk

Te downloaden documenten

Publicaties over de richtlijn

 

Ter informatie

Een structureel hoge werkdruk heeft negatieve gevolgen voor de gezondheid en het functioneren van werknemers. In de richtlijn is eerst omschreven wat er precies wordt verstaan onder het begrip werkdruk. Vervolgens richten de aanbevelingen in de richtlijn zich op:

  • Betrouwbare meetinstrumenten om een hoge tot zeer hoge werkdruk vast te stellen bij werknemers;
  • Implementatie van een periodiek monitorsysteem teneinde werkdruk door de tijd te meten binnen organisaties en bij individuele werknemers;
  • Interventies op het organisatieniveau en het individuele niveau die effectief zijn in het verlagen van werkdruk en/of het verlagen van negatieve consequenties van werkdruk op de gezondheid en het functioneren van werknemers.