NVAB richtlijnen

Complex Regionaal Pijnsyndroom

Hier kunt u de multidiscipinaire richtlijn downloaden, alsmede de specifieke hulpmiddelen voor de bedrijfsarts.

  • Richtlijn en samenvatting (Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie en Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen, herziening 2014): u wordt doorgelinkt naar de Diliguide website van het CBO

Hulpmiddelen voor de bedrijfsarts

Aspecifieke lage rugklachten

Samenvatting voor de bedrijfsarts

DIAGNOSTIEK

1. Lichamelijke afwijkingen
Voor elke factor wordt aangegeven om welke concrete factoren het gaat. In het geval van lichamelijke afwijkingen zijn er 11 'red flags' genoemd die op basis van evidence moeten worden uitgevraagd of onderzocht teneinde een lichamelijke oorzaak uit te sluiten (anders kan er geen sprake zijn van aspecifieke lage rugklachten).

Computerwerk

Te downloaden documenten

Tillen

Te downloaden documenten

Lichaamstrillingen

Te downloaden documenten

Casemanagement bij ziekteverzuimbegeleiding

Wanneer casemanagers een rol spelen in het ziekteverzuimproces ontstaat regelmatig onduidelijkheid over verantwoordelijkheden. De herziene leidraad biedt bedrijfsartsen een handreiking hoe zij, ook na het ingaan van de AVG, de samenwerking met casemanagers vorm kunnen geven. Daarbij wordt duidelijkheid geboden over wat wel en niet kan en mag in de uitwisseling van informatie binnen de bestaande juridische kaders. Door hier rekening mee te houden kunnen partijen onderling goede (werk)afspraken maken.

Download

PMO: Leidraad voor preventief medisch onderzoek van werkenden


Let op: Begin 2023 is besloten dat onderstaande Leidraad ge-update zal worden. Dit naar aanleiding van feedback vanuit de Arbeidsinspectie. Hoewel de termen soms door elkaar gebruikt worden, is een PMO (Preventief Medisch Onderzoek) namelijk niet hetzelfde als een PAGO (Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek).

Kennisdocumenten

De NVAB publiceert naast evidence-based richtlijnen en leidraden ook veel kennisdocumenten: beroepsinhoudelijke producten om bedrijfsartsen te ondersteunen bij hun professioneel handelen.

Werk-Privé Balans

Herzien: de richtlijn Werk-privébalans

Pagina's

Abonneren op NVAB richtlijnen