NVAB richtlijnen

Tillen

An evidence-based multidisciplinary practice guideline to reduce the workload due to lifting to prevent work-related low back complaints

Te downloaden documenten

Lichaamstrillingen

Te downloaden documenten

Casemanagement bij ziekteverzuimbegeleiding

Te downloaden document

Wanneer casemanagers een rol spelen in het ziekteverzuimproces ontstaat regelmatig onduidelijkheid over verantwoordelijkheden. Meer specifiek, wie heeft de regie over het ziekteverzuimproces of wie is inhoudelijk verantwoordelijk?

Kennisdocumenten

De NVAB publiceert naast evidence-based richtlijnen en leidraden ook veel kennisdocumenten: beroepsinhoudelijke producten om bedrijfsartsen te ondersteunen bij hun professioneel handelen.

Werk-Privé Balans

Te downloaden documenten

 

Veilig gedrag in productieomgevingen

Richtlijn Bevorderen van veilig gedrag in productieomgevingen

Te downloaden documenten

  • Multidisciplinaire richtlijn Bevorderen van veilig gedrag in productie-omgevingen (NVAB, BAenO, NVvA, NVVK 2013)

  • Achtergronddocument (NVAB, BAenO, NVvA, NVVK 2013)

Publicaties over de richtlijn

  • Maakbare veiligheid (Vakblad Arbo, Vakmedianet, nr 11, 2013)

 

Ter informatie

Agressie en Geweld

Te downloaden documenten

Werkdruk

Te downloaden documenten

Snel terug naar school is veel beter!

Alle leerlingen ‘binnenboord'

De vereniging van Artsen Jeugdgezondheid Nederland (AJN) en de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) hebben gezamenlijk het initiatief genomen om te komen tot de Handreiking ‘Snel terug naar school is veel beter!’ Deze handreiking biedt praktische handvatten om onnodig schoolziekteverzuim aan te pakken. De gezamenlijke aanpak van scholen, Jeugdgezondheidszorg en leerplicht staat hierin centraal. Doel is dat alle leerlingen ‘binnenboord blijven’ en zo in staat gesteld worden minimaal een startkwalificatie te halen.

Pagina's

Abonneren op RSS - NVAB richtlijnen