Richtlijn Overspanning en Burn-out

De multidisciplinaire richtlijn Overspanning en Burn-out geeft aanbevelingen en handelingsinstructies om clienten met overspanning/burnout de beste samenwerkende zorg te bieden volgens het stepped care principe. Zo kunnen de eerstelijns professionals bedrijfsartsen, eerstelijnspsychologen en huisartsen hun deskundigheid nog beter op elkaar afstemmen.

Hier kunt u de Richtlijn Overspanning en Burn-out downloaden (pdf).

De GGZ Standaard Aanpassingsstoornis bevat duidelijke afspraken over de inhoud en tijdstippen van de onderlinge afstemming tussen bedrijfsarts, huisarts en eerstelijns-psycholoog en over verwijzing. Deze afspraken stonden voorheen in de LESA, maar deze is vervallen bij het verschijnen van deze GGZ Standaard.

Naar de GGZ Standaard Aanpassingsstoornis

Registratierichtlijn overspanning/burnout (NCvB, 2016).