Richtlijn Overspanning en Burn-out

De multidisciplinaire richtlijn Overspanning en Burn-out geeft aanbevelingen en handelingsinstructies om clienten met overspanning/burnout de beste samenwerkende zorg te bieden volgens het stepped care principe. Zo kunnen de eerstelijns professionals bedrijfsartsen, eerstelijnspsychologen en huisartsen hun deskundigheid nog beter op elkaar afstemmen.

Hier kunt u de Richtlijn Overspanning en Burn-out downloaden (pdf).

Op basis van deze richtlijn werd de LESA uit 2005 herzien. De LESA bevat duidelijke afspraken over de inhoud en tijdstippen van de onderlinge afstemming tussen bedrijfsarts, huisarts en eerstelijns-psycholoog en over verwijzing. De inhoud van de multidisciplinaire richtlijn Overspanning en Burnout wordt kort weergegeven in de LESA.

Hier kunt u de herziene LESA Overspanning en Burnout downloaden (pdf).

Registratierichtlijn overspanning/burnout (NCvB, 2016).