Psychische problemen

Zie ook

Rol bedrijfsarts bij ziekteverzuim door psychische problemen

De implementatie van de NVAB Richtlijn Psychische problemen is het onderwerp waar Karlijn van Beurden op 19 december 2016 op promoveerde. Uit het onderzoek blijkt dat het nodig is om - naast het ontwikkelen van richtlijnen - te investeren in het opleiden van professionals en in het commitment van arbodiensten en werkgevers (contracten die een actieve rol van de bedrijfsarts waarborgen). Ook is het belangrijk om ervoor te zorgen dat het toepassen van de richtlijn wordt ingebed in de dagelijkse praktijk en de kennisinfrastructuur. Zie ook de website van Tilburg University, Tranzo via deze link

NVAB-richtlijn Psychische Problemen kosteneffectief

Activerende begeleiding door de bedrijfsarts is kosteneffectief bij werknemers die verzuimen als gevolg van stressgerelateerde klachten. Het werken volgens de richtlijn Psychische Problemen leidt tot forse kostenbesparing (ruim 500 euro per werknemer) in vergelijking met verwijzing naar een psycholoog. Dit blijkt uit het onderzoek van David Rebergen onder politiewerknemers, die donderdag 2 juli 2009 promoveerde aan VU medisch centrum.

Gerelateerd