Verwijzen door de bedrijfsarts

Hier kunt u behalve de Leidraad en de samenvatting ook diverse hulpmiddelen downloaden:

Lees ook

  • Verwijzing bedrijfsarts naar revalidatie wordt vergoed (2016)
Zilveren Kruis erkent en ondersteunt inmiddels het verwijsrecht van bedrijfsartsen in de volle breedte van revalidatiezorg. Ze heeft opgenomen dat in 2016 verwijzing door een bedrijfsarts naar medisch specialistische revalidatie ook mogelijk is. Dit maakt onderdeel uit van het beleid “Gezond Werken” (beleid voor de reguliere zorg), waarbij o.a. gestuurd wordt op een goede samenwerking tussen bedrijfsarts en huisarts. Zilveren Kruis geeft aan dat bedrijfsarts en huisarts als tandem gezamenlijk verantwoordelijk zullen zijn voor optimale zorgverlening aan werkenden. Zie website Zilveren Kruis.

Hulpmiddelen bij de Leidraad Verwijzen