NVAB richtlijnen

Conflicten in de werksituatie

Vrijwel iedere bedrijfsarts krijgt in de uitoefening van zijn of haar praktijk te maken met conflicten bij klantbedrijven die regelmatig gepaard gaan met een ziekmelding. Deze richtlijn toont de bedrijfsarts een systematische aanpak, bestaande uit probleemdiagnostiek, het maken van onderscheid tussen arbeidsgeschiktheid en arbeidsongeschiktheid, de keuze van eventuele interventies en preventieve adviezen cq interventies en evaluatie.
 
Hier kunt u de richtlijn en het achtergronddocument downloaden.

  Prikkelbaredarmsyndroom

  De onderstaande hulpmiddelen over de multidisciplinaire richtlijn Prikkelbaredarmsyndroom zijn beschikbaar voor de bedrijfsarts:

  Inflammatoire darmziekten

  De onderstaande hulpmiddelen over de multidisciplinaire richtlijn Inflammatoire darmziekten zijn beschikbaar voor de bedrijfsarts:

  Multiple Sclerose

  De onderstaande hulpmiddelen over de multidisciplinaire richtlijn Multiple Sclerose zijn beschikbaar voor de bedrijfsarts:

  Bedrijfsarts en Privacy

  In de praktijk van de bedrijfsgezondheidszorg en in het bijzonder bij ziekteverzuimbegeleiding rijzen met enige regelmaat vragen over wat wel en wat niet geoorloofd is wanneer het gevoelige persoonsgegevens betreft. Voor de bedrijfsarts, maar ook voor de werkgever (leidinggevende en/of personeelsfunctionaris en/of andere vertegenwoordigers) is niet altijd duidelijk welke informatie wanneer mag worden uitgewisseld en met wie.

  Pagina's

  Abonneren op RSS - NVAB richtlijnen