NVAB richtlijnen

Inflammatoire darmziekten

De onderstaande hulpmiddelen over de multidisciplinaire richtlijn Inflammatoire darmziekten zijn beschikbaar voor de bedrijfsarts:

Multiple Sclerose

De onderstaande hulpmiddelen over de multidisciplinaire richtlijn Multiple Sclerose zijn beschikbaar voor de bedrijfsarts:

Bedrijfsarts en Privacy

In de praktijk van de bedrijfsgezondheidszorg en in het bijzonder bij ziekteverzuimbegeleiding rijzen met enige regelmaat vragen over wat wel en wat niet geoorloofd is wanneer het gevoelige persoonsgegevens betreft. Voor de bedrijfsarts, maar ook voor de werkgever (leidinggevende en/of personeelsfunctionaris en/of andere vertegenwoordigers) is niet altijd duidelijk welke informatie wanneer mag worden uitgewisseld en met wie.

Zwangerschap, postpartumperiode en werk

Hier kunt u de richtlijn, de samenvatting, het achtergronddocument en diverse hulpmiddelen downloaden.

Ischemische hartziekten

Ischemische hartziekten zorgen de komende jaren voor een groeiend verlies aan gezonde levensjaren. De totale ziektelast door ischemische hartziekten in de werkzame beroepsbevolking stijgt van 9,1% in 2015 tot naar schatting 12% in 2030. Dit hangt samen met de toename van het aantal oudere werkenden, de groep waar ischemische hartziekten meer voorkomen.

De richtlijn ondersteunt de bedrijfsarts bij de begeleiding van werkenden met een ischemische hartziekte. De focus van de richtlijn is optimale werkhervatting en het voorkomen van recidief ischemische hartziekten.

Blauwdruk Kanker en Werk

Hier kunt u de blauwdruk, het achtergronddocument en de patiëntvertaling downloaden.

Diabetes en Arbeid

Welke vorm van diabetes behandelt de richtlijnmodule ?

Diabetes mellitus is een aandoening die grofweg in twee groepen kan worden onderverdeeld, diabetes type 1 en diabetes type 2. Omdat diabetes type 1 meestal op vroegere leeftijd ontstaat dan diabetes type 2 en de laatste vorm meestal samen gaat met overgewicht, zijn veel van de aan diabetes en werk gerelateerde problemen verschillend voor deze groepen. In de richtlijn­module worden daarom beide vormen van diabetes behandeld.

Waarom specifieke aandacht voor werk?

Pagina's

Abonneren op NVAB richtlijnen