NVAB richtlijnen

Zwangerschap, postpartumperiode en werk

Hier kunt u de richtlijn, de samenvatting, het achtergronddocument en diverse hulpmiddelen downloaden.

Ischemische hartziekten

Ischemische hartziekten zorgen de komende jaren voor een groeiend verlies aan gezonde levensjaren. De totale ziektelast door ischemische hartziekten in de werkzame beroepsbevolking stijgt van 9,1% in 2015 tot naar schatting 12% in 2030. Dit hangt samen met de toename van het aantal oudere werkenden, de groep waar ischemische hartziekten meer voorkomen.

De richtlijn ondersteunt de bedrijfsarts bij de begeleiding van werkenden met een ischemische hartziekte. De focus van de richtlijn is optimale werkhervatting en het voorkomen van recidief ischemische hartziekten.

Blauwdruk Kanker en Werk

Hier kunt u de blauwdruk, het achtergronddocument en de patiëntvertaling downloaden.

Diabetes en Arbeid

Welke vorm van diabetes behandelt de richtlijnmodule ?

Diabetes mellitus is een aandoening die grofweg in twee groepen kan worden onderverdeeld, diabetes type 1 en diabetes type 2. Omdat diabetes type 1 meestal op vroegere leeftijd ontstaat dan diabetes type 2 en de laatste vorm meestal samen gaat met overgewicht, zijn veel van de aan diabetes en werk gerelateerde problemen verschillend voor deze groepen. In de richtlijn­module worden daarom beide vormen van diabetes behandeld.

Waarom specifieke aandacht voor werk?

Klachten arm, schouder of nek

Hier kunt u behalve de richtlijn (in Nederlands en Engels), het achtergronddocument en de samenvatting ook diverse hulpmiddelen downloaden.

Nieuwe Influenza A (H1N1)

Speciaal voor bedrijfsartsen en andere arboprofessionals is sinds 2 mei het alertsysteem @rboinfect operationeel dat wordt verzorgd door het Kennissysteem Infectieziekten en Arbeid (KIZA). Eventueel prangende vragen kunt u stellen aan de KIZA helpdesk.

Guillain-Barré en influenza

Heb je na een griep of na griepvaccinatie een vergrote kans op het krijgen van het syndroom van Guillain-Barré?

Pagina's

Abonneren op RSS - NVAB richtlijnen