Tillen

Te downloaden documenten

Publicaties over de richtlijn

An evidence-based multidisciplinary practice guideline to reduce the workload due to lifting to prevent work-related low back complaints

In English

Ter informatie

Tillen is een activiteit die tijdens het werk veel voorkomt en een grote variatie tussen en binnen beroepen kent. In een Europees onderzoek naar werkomstandigheden meldde 35% van de werknemers dat men tijdens het werk zware lasten moet verplaatsen bijvoorbeeld door tillen of dragen. In de bedrijfs­takken landbouw, bouwnijverheid, hotels en restaurants, industrie, gezondheidszorg, groot- en detailhandel en vervoer wordt door de meeste werknemers regelmatig getild. Jonge werknemers tillen vaker dan oudere werknemers. In Nederland wordt door minder werknemers zwaar getild dan gemiddeld in de EU, namelijk door 22%.

In de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2010 is een vraag opgenomen of er tijdens het werk kracht gezet moet worden bijvoorbeeld bij tillen. Hierop antwoordt 21,5% dat hiervan regel­matig sprake is en 22,7% dat hier soms sprake van is. Van de ondervraagde werknemers vindt 16% dat er betere maatregelen moeten worden genomen om zwaar lichamelijk werk tegen te gaan. Werknemers met door het werk veroorzaakte gezondheidsklachten gaven in 21% van de gevallen aan dat de oorzaak hiervan lichamelijk te zwaar werk was.

Hoewel geen precieze cijfers te geven zijn, komt tillen in het werk dus relatief vaak voor en wordt het door werknemers frequent als oorzaak van lichamelijke klachten gezien.

De belangrijkste gezondheidsklachten die in verband worden gebracht met frequent zwaar tillen op het werk zijn klachten van het houdings- en bewegingsapparaat en zwangerschaps­problemen. De meest voorkomende gewrichtsklachten zijn lage rugklachten en klachten in de gewrichten van de onderste en bovenste ledematen. Rugklachten worden verreweg het meeste gerapporteerd. Daarom staat vermindering van tilbelasting om rugklachten te voorkómen centraal in deze richtlijn.