Veilig gedrag in productieomgevingen

Richtlijn Bevorderen van veilig gedrag in productieomgevingen

Te downloaden documenten

  • Multidisciplinaire richtlijn Bevorderen van veilig gedrag in productie-omgevingen (NVAB, BAenO, NVvA, NVVK 2013)

  • Achtergronddocument (NVAB, BAenO, NVvA, NVVK 2013)

Publicaties over de richtlijn

  • Maakbare veiligheid (Vakblad Arbo, Vakmedianet, nr 11, 2013)

 

Ter informatie

Jaarlijks vinden er circa 230.000 arbeidsongevallen met letsel en arbeidsverzuim plaats. Om en nabij 80% van deze ongevallen wordt toegeschreven aan onveilig gedrag op de werkplek, hoewel de achterliggende oorzaken daarvan gezocht kunnen worden in slecht ontworpen werkplekken, machines en hulpmiddelen, en/of in een slechte organisatie van de veiligheids-zorg in organisaties. Veel arbeidsongevallen, waarvan een deel ernstig, vinden plaats in productiebedrijven (‘maakindustrie’).

Werkplekken kunnen veiliger worden gemaakt door het bevorderen van veilig gedrag. Dit kan door het herkennen en onderkennen van risico’s en het beheersen van deze risico’s. Deze evidence-based richtlijn gaat over het bevorderen van veilig gedrag in productieomgevingen.