Aspecifieke lage rugklachten

Samenvatting voor de bedrijfsarts

DIAGNOSTIEK

1. Lichamelijke afwijkingen
Voor elke factor wordt aangegeven om welke concrete factoren het gaat. In het geval van lichamelijke afwijkingen zijn er 11 'red flags' genoemd die op basis van evidence moeten worden uitgevraagd of onderzocht teneinde een lichamelijke oorzaak uit te sluiten (anders kan er geen sprake zijn van aspecifieke lage rugklachten).

2. Aard van de klachten
Wat betreft de aard van de klachten worden 7 gele vlaggen genoemd. Wanneer één van deze vlaggen aanwezig is kan dit wijzen op een zich ontwikkelend pijngedrag of chroniciteit.

3. Emotionele reactie
Hierbij worden 5 gele vlaggen gegeven. Het betreft hier operationalisatie van angst, onzekerheid en gevoelens van depressiviteit.

4. Cognitie en attributie
De 3 gele vlaggen bij deze factor betreffen de overtuigingen die iemand heeft met betrekking tot de klacht: fixatie op een lichamelijke afwijking, steeds vragen om specialistisch onderzoek en cognities als 'ik kan niet' en 'ik kan er niets aan doen'.

5. Gedrag
Gedragsverandering kan een reactie zijn op angst en onzekerheid. Er worden 6 gele vlaggen genoemd waaronder afnemende sociale participatie, conflicten en inadequaat pijngedrag.

 

BEHANDELING

De behandeling wordt verdeeld in aanbevelingen bij acute aspecifieke lage rugklachten (0-12 weken) en bij chronische aspecifieke lage rugklachten (>12 weken). Het gaat hierbij om de duur van de klachten. De verzuimduur kan dus korter zijn.

1. Behandeling acute klachten
Hier ligt de nadruk op activerende aanpak. Een aantal therapieën wordt op basis van het ontbreken van (eenduidig) bewijs dan wel vanwege het niet-activerende karakter niet aanbevolen. Ook de 'rugscholing' en 'gedragstherapie in engere zin' staan hierbij genoemd.

2. Behandeling chronische klachten
Deze is gericht op het beperken van disfunctioneren c.q. optimaliseren van het functioneren en is tijdcontingent. Hieronder vallen oefenprogramma's, rugscholing gedragstherapie in engere zin en een multidisciplinaire behandeling. Ook hier is er een aantal met name genoemde behandelingen die niet worden aanbevolen, zoals bedrust en massage.