Lichaamstrillingen

Te downloaden documenten

​Publicaties over de richtlijn

Ter informatie

De doelstelling van deze richtlijn is een helpende hand te bieden bij het in beeld krijgen van problemen die zich kunnen voordoen bij het werken met trillende voertuigen, het beoordelen van de trillings­belasting, en het geven van adviezen ter voorkoming of vermindering van de gevolgen daarvan. De richtlijn is opgesteld op basis van evidence uit de wetenschappelijke literatuur en op basis van ervaringen en meningen van arbodeskundigen, andere experts en sociale partners.

Aanleiding voor het ontwikkelen van deze richtlijn

Blootstelling aan lichaamstrillingen kan leiden tot ongemak, klachten, ziekteverzuim en schade aan de gezondheid. Hoewel deze blootstelling ook in staande of liggende houding kan voorkomen en tot verschillende effecten op de gezondheid kan leiden (zoals nekklachten en knieklachten) is verreweg het meeste onderzoek  verricht naar rugklachten bij doorgaans zittende bestuurders van diverse voertuigen zoals vrachtwagens, bussen, vorkheftrucks, grondverzetmachines en terrein­voertuigen. Deze vorm van blootstelling komt ook het meeste voor. Deze richtlijn is dan ook vooral op de mogelijkheden tot vermindering van blootstelling aan lichaamstrillingen om rugklachten te voorkomen gericht. Alleen in hoofdstuk 4 (bijzondere groepen) wordt  ook op andere mogelijke gezondheidseffecten (effecten op de zwangerschap  en prostaatklachten ) ingegaan.

Onderzoek naar de effecten van langdurige blootstelling aan lichaamstrillingen op de rug is de laatste jaren samen­gevat in enkele systematische reviews en meta-analyses (Nilsson et al. 2013; Waters et al. 2008; Bovenzi & Hulshof 1999). De conclusie hiervan is dat blootstelling aan lichaamstrillingen vooral geassocieerd is met een verhoogd risico op het krijgen van rugklachten. Rugklachten door trillingen kunnen aanleiding zijn tot ziekte­verzuim en arbeidsongeschiktheid. Als iemand rugklachten heeft, kan blootstelling aan trillingen bovendien de pijn verergeren en de terugkeer naar werk bemoeilijken. Daarmee heeft het ook een belangrijke sociaaleconomische impact. Op grond van gegevens over trillingen, rugklachten en ziekteverzuim uit verschillende cohort­onderzoeken is voor een hypothetisch cohort becijferd dat in de hoogst blootgestelde populaties het gemiddelde verlies aan werkbare dagen door ziekte­verzuim met rugklachten in een heel arbeidsleven aanzienlijk is (Burdorf & Hulshof 2007). Blootstelling aan lichaamstrillingen gaat vaak gepaard met een slechte zithouding en bewegings­ar­moede.

Rugklachten door lichaamstrillingen worden in Nederland en in de ons omringende landen onder bepaalde voorwaarden erkend als beroepsziekte. In ons land moet dit, indien aan de diagnostische criteria voldaan wordt, door bedrijfsartsen bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten gemeld worden. Er worden per jaar maar weinig gevallen gemeld maar vermoedelijk vindt er een forse onderrapportage plaats (Kuijer et al. 2014).

Ondanks de bestaande wetgeving komt in Nederland blootstelling aan potentieel gevaarlijke trillingen en schokken (waardes die hoger liggen dan de wettelijke actiewaarde terwijl er geen maatregelen volgen) nog altijd op vele werkplekken voor (Oude Vrielink 2013; Tiemessen et al. 2008; Hulshof et al. 2007).

Het ontwikkelen van deze richtlijn is onderdeel van het TNO-project ‘Onderzoek en informatievoorziening arbodeskundigen’ waarbinnen multidisciplinaire richtlijnen voor en door de vier kerndisciplines ontwikkeld worden (arbeidshygiënisten, arbeids- en organisatiedeskundigen, bedrijfsartsen en veiligheidskundigen). Inmiddels zijn zeven richtlijnen gepubliceerd (Tillen, Werkdruk, Agressie & Geweld, Veilig Gedrag in Productieomgevingen, Computerwerk, Werk-Privé Balans en LIchaamstrillingen).